Minijob: Miliony osób bez prawa do urlopu i chorobowego!

· 20.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Minijob: Miliony osób bez prawa do urlopu i chorobowego!

40% zatrudnionych nie otrzymało wynagrodzenia za przepracowane dni świąteczne, w 25% przypadków pracodawca nie wypłacił należnego pracownikowi chorobowego… Najnowsze badania niemieckiego rynku pracy pokazują, że prawa osób zatrudnionych na podstawie Minijob są łamane. Zaliczasz się do grupy oszukanych przez pracodawcę osób?

40% zatrudnionych nie otrzymało wynagrodzenia za przepracowane dni świąteczne

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung opublikował w czwartek (23.03.2017) wyniki prowadzonych przez siebie badań dotyczących rynku pracy w miastach Nadrenii Północnej-Westfalii.

Wynika z nich, że prawa osób zatrudnionych na podstawie Minijob są nagminnie łamane! Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują, że w ubiegłym roku 40% zatrudnionych nie otrzymało wynagrodzenia za przepracowane dni świąteczne, a w 25% przypadków pracodawca nie wypłacił pracownikowi należnego mu chorobowego.

Wielu pracodawców traktuje zatrudnionych na Minijob, jako pracowników niższej kategorii – stwierdził Minister Pracy Nadrenii Północnej-Westfalii Rainer Schmeltzer (SPD). Choć badanie dotyczyło rynku pracy w miastach Nadrenii Północnej-Westfalii, jestem przekonany, że problem ten dotyczy wszystkich landów – dodawał Schmeltzer.

Schmeltzer wezwał do polepszenia obecnie obowiązującego systemu i zwiększenia pomocy dla ewentualnych ofiar oszustw ze strony pracodawcy. Postulat Schmeltzera poparła Federacja Niemieckich Związków Zawodowych (DGB).

Dla 5 mln pracowników w Niemczech Minijob stanowi główne źródło dochodów

Forma zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin (Minijob) jest popularna głównie wśród emerytów, młodych matek i osób młodych (studentów i uczniów), dla których jest to najlepsza okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Szacuje się, że obecnie dla około 5 mln pracowników w Niemczech Minijob jest głównym źródłem zatrudnienia. 

Prawa zatrudnionych na podstawie Minijob

- Minimalna stawka za godzinę pracy to 8,50 euro.

- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie emerytalne (odprowadzana przez pracodawcę i pracownika).

- Brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia: zdrowotne, pielęgnacyjne i na wypadek bezrobocia.

- Możliwość łączenia Minijob z innym Minijob lub inną pracą.

- Prawo do urlopu wypoczynkowego (24 dni przy 6 dniach pracy w tygodniu. Mniejsza liczba dni pracy to odpowiednio mniejsza ilość dni urlopowych).

- Prawo do wynagrodzenia za przepracowane dni świąteczne, które zgodnie z ustawą powinny być dniami wolnymi od pracy.

- Ochrona przed wypowiedzeniem obowiązuje pracownika, który pracuje w danym zakładzie dłużej niż 6 miesięcy.

- Pracownik ma prawo do płatnego chorobowego (po 6 tygodniach pracodawca jest zwolniony z wypłacania choremu pracownikowi wynagrodzenia).

Zdjęcie: pixabay.com/en/frühjahrsputz-service-2151818, autor: mrganso 

Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie