Możliwości zatrudnienia w Niemczech w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

· 941 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Obywatele polscy mogą podejmować w Niemczech pracę w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy

Obywatele polscy mogą podejmować w Niemczech pracę w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Pracownicy-goście mogą podejmować pracę tylko w swoim, wyuczonym zawodzie. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się uznanie 3-letniego doświadczenia zawodowego za równoznaczne z ukończeniem kształcenia zawodowego.

Jednostkami koordynującymi są: po stronie niemieckiej Centralny Urząd Pośrednictwa Pracy (Zentralstelle für Arbeitsvermittlung , ZAV) w Bonn, a po stronie polskiej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które współpracuje z Wojewódzkimi Urzędami Pracy. Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w charakterze pracownika-gościa powinni zwracać się do urzędów pracy właściwych dla miejsca zamieszkania, gdzie otrzymają niezbędne informacje i formularze zgłoszeniowe. Tam tez należy składać podanie o pracę. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku niemieckim i dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • świadectwo kształcenia zawodowego lub świadectwa 3-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie, który jest przedmiotem wniosku (z uwierzytelnionym tłumaczeniem);
 • życiorys w języku niemieckim z podaniem ukończonych szkół i zdobytego doświadczenia zawodowego;
 • świadectwa pracy (z uwierzytelnionym tłumaczeniem);
 • dokument o niekaralności;
 • 2 aktualne zdjęcia;
 • wynik testu językowego przeprowadzonego przez uznanego nauczyciela lub tłumacza języka niemieckiego;
 • umowa o pracę lub pisemna zgoda pracodawcy na zatrudnienie - o ile kandydat już je posiada.

Pracownik-gość może ubiegać się o pracę jedynie za pośrednictwem ZAV. Także pracodawca w Niemczech ma prawo wystąpić o zatrudnienie konkretnej osoby z Polski. W takim wypadku kandydat po otrzymaniu umowy o pracę, bezpośrednio od pracodawcy, we własnym zakresie załatwia w Polsce w/w formalności. Pośrednictwo ZAV jest dla obywateli polskich bezpłatne. Podstawą otrzymania zgody na pracę jest umowa o pracę. Powinna ona uwzględniać następujące kwestie:

 • pracownik-gość powinien być zatrudniony jako specjalista, a nie jako personel pomocniczy;
 • okres zatrudnienia powinien wynosić co najmniej 1 rok;
 • wygodniowa liczba godzin pracy powinna odpowiadać uregulowaniom taryfowym lub zwyczajowym w danej branży - w wymiarze pełnego etatu;
 • prawo do urlopu;
 • wynagrodzenie brutto, odpowiadające uregulowaniom taryfowym (najczęściej wysokość odpowiada wynagrodzeniu w pierwszym roku zatrudnienia);
 • obowiązek zapewnienia przez pracodawcę zakwaterowania;

Pracownik podlega w Niemczech obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz zobowiązany jest do zawarcia miejscowej umowy ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach procedury uzyskania pozwolenia na pracy, lokalny urząd pracy w Polsce wysyła komplet dokumentów kandydata do Ministerstwa, które z kolei przekazuje je do ZAV. Każdy kandydat musi wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Po spełnieniu wszystkich wymagań ZAV wydaje kandydatowi dopuszczenie do pracy w charakterze pracownika-gościa i wraz z umową o pracę wysyła je do odpowiedniego urzędu pracy w Polsce, który przekazuje je kandydatowi.

Adresy kontaktowe: ZAV - Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Internationale Arbeitsvermittlung, 53107 Bonn
tel. +49 228 7131326, fax: +49 228 7131166
e-mail: Bonn-ZAV.osteuropa@arbeitsamt.de

Pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej podejmują kontakt z:

ZIHOGA (Zentrale und Internationale Management-und Fachvermittlung für Hotel-und Gaststättenpersonal), 53107 Bonn, telefony: +49 228 7131237 lub 1273 (pracownicy recepcji, administracji, sprzedaży, służby hotelowej);

+49 228 7131225 lub 1281 - pracownicy kuchenni
+49 228 7131406 lub 1072 - personel sprzątający
fax: +49 228 7131222
e-mail: Bonn-ZAV.zihoga@arbeitsamt.de

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie