Możliwości zatrudnienia w Niemczech w rolnictwie i gastronomi

· 999 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Osoby, które ukończyły 18 rok życia, mogą podjąć pracę sezonową w następujących branżach: - rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, uprawa...

Osoby, które ukończyły 18 rok życia, mogą podjąć pracę sezonową w następujących branżach:

  • rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, uprawa winorośli, szkółkarstwo;
  • chów zwierząt;
  • świadczenie usług na bazie rolnictwa, ogrodnictwa i hodowli zwierząt;
  • leśnictwo;
  • przetwórstwo owoców i warzyw;
  • lartaki i zakłady przetwórstwa drzewnego;
  • gastronomia i hotelarstwo (w tym kempingi) ale z wyłączeniem nocnych klubów i lokali rozrywkowych;
  • obsługa objazdowych imprez widowiskowych, jak jarmarki, kiermasze, wesołe miasteczka, festyny strzeleckie, sklepy objazdowe, strzelnice objazdowe, gastronomia pod namiotem, loterie i gry fantowe, cyrk, inne imprezy okolicznościowe.

Dopuszcza się wykonywanie pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy w roku kalendarzowym. Do dziewięciu miesięcy w roku mogą pracować osoby zatrudnione przy objazdowych imprezach widowiskowych.O pracę sezonową można ubiegać się tylko za pośrednictwem ZAV, które współpracuje z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Polsce. Oferta przygotowywana jest na podstawie zapotrzebowania niemieckich pracodawców. Pracodawca niemiecki zgłasza zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w lokalnym urzędzie pracy w Niemczech. Może on również wystąpić o zatrudnienie konkretnej osoby z Polski w ramach tzw. zapotrzebowania imiennego. Zgodnie z tym zapotrzebowaniem Wojewódzkie Urzędy Pracy mają do dyspozycji zarówno imienne umowy o pracę - wystawione na konkretne nazwisko, jak również „anonimowe”, do których wybiera się odpowiedniego kandydata. Decydujące są przy tym kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka.

W przypadku zapotrzebowań imiennych nie jest konieczne sprawdzenie, czy kandydat spełnia warunki niezbędne do wykonywania danej pracy. Imienne zgłoszenie polega na złożeniu przez firmę niemiecką umowy o pracę do miejscowego urzędu pracy. Po otrzymaniu umowy w kraju i jej podpisaniu należy zgłosić się do konsulatu niemieckiego w Polsce w celu otrzymania pozwolenia na pobyt.Formalności trwają: w przypadku umów imiennych średnio od 2 do 3 miesięcy, w przypadku zgłoszeń anonimowych 2 - 3 tygodnie dłużej.Osoba, która przebywa w Niemczech i posiada już zapotrzebowanie niemieckiego pracodawcy zainteresowanego danym pracownikiem musi wrócić do Polski i skorzystać z pośrednictwa miejscowego urzędu pracy. Na podstawie uzyskanej z urzędu zgody można dopiero złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt do niemieckiego konsulatu. Polscy pracownicy sezonowi mają być zatrudniani na warunkach nie mniej korzystnych aniżeli porównywalni pracownicy niemieccy. Wynagrodzenie polskich pracowników sezonowych winno odpowiadać taryfowym uregulowaniom lub płacy odpowiedniej dla danego rejonu. W zakresie czasu pracy obowiązują przepisy ustawy o czasie pracy.

Polscy pracownicy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w ramach niemieckiego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.Znajomość języka niemieckiego nie jest warunkiem podjęcia pracy sezonowej, jednak może mieć wpływ na pozytywne załatwienie formalności pośrednictwa.Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi sezonowemu dogodne warunki mieszkaniowe, odpowiednie pod względem cenowym i socjalnym.Uwagi dotyczące ewidentnych naruszeń umów, np. brak odpowiednich warunków socjalnych należy zgłaszać we właściwych urzędach pracy w Niemczech.

Po ukończeniu pracy sezonowej pracownicy otrzymują pisemne potwierdzenie zatrudnienia dla urzędu w Polsce.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie