Nabycie nieruchomości w Niemczech

· 3.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Regulacją nabywania nieruchomości w Niemczech zajmują się przepisy Kodeksu Cywilnego (BGB, Bürgerliches Gesetzbuch).

Regulacją nabywania nieruchomości w Niemczech zajmują się przepisy Kodeksu Cywilnego (BGB, Bürgerliches Gesetzbuch). Nie przewidują one jakichkolwiek rozgraniczeń czy dodatkowych przepisów w stosunku do obcokrajowców. Podlegają oni takim samym przepisom jak obywatele Niemieccy. Decydując się na kupno nieruchomości warto zawrzeć wcześniej umowę przedwstępną. Zawiera się w niej istotne elementy takie jak np. dokładne sprecyzowanie, o jaką nieruchomość chodzi, ustalenie ceny nabycia itd. Ważne jest to szczególnie w momentach, gdy sfinalizowanie umowy sprzedaży uniemożliwiają przeszkody np. brak pozwolenia na budowę (w przypadku zakupu gruntu pod budowę). Umowa przedwstępna stanowi podstawę do ustanowienia obowiązku zawarcia właściwej umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków jednej ze stron. Aby nabyć nieruchomość w Niemczech potrzebne jest zawarcie dwóch osobnych umów. Pierwszą z nich jest umowa kupna-sprzedaży nieruchomości (Grundstückskaufvertrag). Drugą jest umowa przenosząca własność nieruchomości (Auflassung). Ponieważ umowa kupna-sprzedaży ma znaczenie gospodarcze musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, jednak jej zawarcie nie powoduje jeszcze zmian w stosunkach własności, zobowiązuje ona jedynie sprzedającego (dotychczasowego posiadacza) do przeniesienia prawa własności na osobę nabywcy. Aby stać się faktycznym właścicielem nieruchomości konieczne jest po zawarciu umowy kupna-sprzedaży uzgodnienie dwustronne przeniesienia własności. Oświadczenie takie składane jest przed notariuszem osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników. Teoretycznie nie jest konieczne sporządzanie aktu notarialnego, lecz zalecane jest praktykowanie takiej właśnie formy, ponieważ sporządzenie aktu związuje obie strony złożonymi przez siebie oświadczeniami woli. W praktyce, aby ograniczyć koszty notarialne umowa kupna-sprzedaży i oświadczenie o przeniesieniu własności jest zawierane w jednym akcie notarialnym.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie