Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy najmu

· 13.8k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Pod wzglądem prawnym rozróżnia się dwa rodzaje wypowiedzenia umowy najmu. Zwyczajny –podlega powszechnemu obowiązkowi czasu wypowiedzenia i nadzwyczajny – mający zastosowanie tylko z ważnego powodu, w wyjątkowych przypadkach (np. zaleganie z płatnościami powyżej dwóch miesięcy).

Pod wzglądem prawnym rozróżnia się dwa rodzaje wypowiedzenia umowy najmu.

Pierwszy – nadzwyczajny – mający zastosowanie tylko z ważnego powodu, w wyjątkowych przypadkach (np. zaleganie z płatnościami powyżej dwóch miesięcy). W takim przypadku nie obowiązuje ustawowy okres wypowiedzenia. Obowiązuje pisemna forma wypowiedzenia z wyszczególnieniem powodów.

Drugi – zwyczajny –podlega powszechnemu obowiązkowi czasu wypowiedzenia. Musi być przedstawiony w formie pisemnej. Wypowiedzenie poprzez pełnomocnika nie ma mocy prawnej jeśli przedstawiciel właściciela nie przedstawił pełnomocnictwa.

Wg § 573 ust. 3 Kodeksu Cywilnego, właściciel musi uzasadnić wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia (bez względu na długość trwania umowy) to 3 miesiące. Okres ten przedłuża się jeśli wynajem trwał dłużej niż 5 a mniej niż 8 lat do 6 miesięcy. Powyżej 8 lat mamy prawo do 9-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pisemne wypowiedzenie ma być dostarczone najpóźniej do trzeciego roboczego dnia miesiąca od którego ma obowiązywać. Przy nie dotrzymaniu terminu trzeciego dnia roboczego, całe wypowiedzenie przesuwa się o miesiąc.

Kodeks nie precyzuje powodów dla których może nastąpić wypowiedzenie umowy najmu. Jedyne trzy wymienione to: naruszenie umowy najmu, potrzeby własne i wykorzystanie gospodarcze.

Naruszenie umowy najmu następuje kiedy:

  • Powtarza się niepunktualne płacenie
  • Są zaległości w płatnościach
  • Występują poważne uchybienia w obowiązującym porządku domowym
  • Niezgodnie z umowa jest wykorzystywane mieszkanie
  • Podnajęto bez uzgodnienia osobie trzeciej

 


O potrzebach własnych mówimy, kiedy właściciel potrzebuje mieszkania dla siebie, swojej rodziny lub członków gospodarstwa domowego. Można zaliczyć do nich: zawarcie małżeństwa, bliskość nowego miejsca pracy, rozwód itp.

Pod pojęciem „wykorzystania gospodarczego” należy rozumieć sytuację w której kontynuacja wynajmu obniżyła by wartość danego terenu.

Lokator ma prawo do odwołania od decyzji właściciela.

Uzasadnionym prawnie może być:

  • Sędziwy wiek
  • Inwalidztwo
  • Zaawansowana ciąża
  • Ciężka choroba
  • Niedołęstwo

Odwołanie musi być w formie pisemnej. Ma być ono dostarczone właścicielowi najpóźniej dwa miesiące przed upływem terminu wypowiedzenia. Przy większej ilości najemców każdy z nich musi się podpisać pod odwołaniem.

Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ma oczywiście również lokator, jeśli nastąpiło poważne uchybienie ze strony właściciela, ponadto kiedy użytkowanie mieszkania zagraża jego zdrowiu. Prawo do wypowiedzenia lokalu przez najemcę nie może być w żaden sposób ograniczone.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie