Naturalizacja w Niemczech. Co trzeba zrobić, by dostać niemieckie obywatelstwo

· 35.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Naturalizacja w Niemczech. Co trzeba zrobić, by dostać niemieckie obywatelstwo

Żyjesz od wielu lat w Niemczech? Myślisz o osiedleniu się tam na stałe? Może czas rozważyć przyjęcie obywatelstwa niemieckiego?

Naturalizacja, czyli przyjęcie obywatelstwa obcego państwa, w którym stale się przebywa. Aby przyjąć obywatelstwo niemieckie, trzeba spełnić określone warunki.

Jakie warunki uprawniają do naturalizacji w Niemczech?

1. W momencie naturalizacji ma się prawo do nieograniczonego czasowo pobytu na terenie Niemiec.

2. Przebywa się w Niemczech od 8 lat (normalny i zgodny z prawem pobyt). Okres ten można zmniejszyć do 7 lat, jeśli z sukcesem ukończyło się kurs integracyjny.

3. Samodzielnie pokrywa się koszty utrzymania (również względem członków rodziny, którzy uprawnieni są do alimentów) – nie korzysta się z pomocy społecznej i nie pobiera się zasiłku dla bezrobotnych Hartz IV.

4. Zda się test wiedzy obywatelskiej, który obejmuje zagadnienia porządku prawnego, społecznego i realiów życia w Niemczech.

5. Wystarczająco zna się język niemiecki.

6. Nie popełniło się czynu karalnego i nie ma się wyroku skazującego.

7. Uznaje się wolnościowy i demokratyczny porządek ustrojowy Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec.

8. Utraciło się lub oddało dotychczasowe obywatelstwo. Odnośnie do tego punktu stosuje się wyjątki uzależnione od kraju pochodzenia. Obywatele Unii Europejskiej mogą zachować oba obywatelstwa.

Jeśli nie spełni się choć jednego z powyższych wymagań, nie można przyjąć niemieckiego obywatelstwa. Aczkolwiek urząd ds. obywatelstwa może wyrazić zgodę na naturalizację, jeżeli zobaczy w tym interes publiczny i spełni się niektóre z wymienionych kryteriów.

Kiedy rozpoczyna się proces naturalizacji?

Precedura przyznania obywatelstwa niemieckiego rozpoczyna się od złożenia wniosku o naturalizację. Od 16 roku życia można wystąpić z wnioskiem samodzielnie. Z kolei za dzieci do 16 roku życia wniosek składają rodzice. Przyznanie obywatelstwa należy do konkretnego kraju związkowego. Wnioski pobiera się z właściwego urzędu ds. obywatelstwa. Który urząd jest tym właściwym? Informacji na ten temat można zasięgnąć w administracji miasta, gminy lub powiatu – w urzędach ds. cudzoziemców, urzędach paszportowych, w doradztwie migracyjnym dla dorosłych imigrantów oraz w służbach migracyjnych dla młodzieży. Aby uniknąć niejasności, przed złożeniem wniosku warto poradzić się w urzędzie.

Ile trzeba zapłacić za naturalizację w Niemczech?

Przyznanie obywatelstwa nie jest darmowe. Trzeba liczyć się z poniesieniem kosztów w wysokości 255 euro. W przypadku małoletniego dziecka, które razem z rodzicami nabywa obywatelstwo niemieckie, koszt ten wynosi 51 euro. Jeśli nieletnie dziecko nabywa obywatelstwo bez rodziców, płaci się 255 euro. Opłaty mogą być mniejsze bądź rozłożone na raty, gdy ma się niskie dochody lub gdy wraz z rodzicami naturalizacji poddaje się kilkoro dzieci.

Jak wygląda naturalizacja w przypadku dzieci?

Dzieci urodzone w Niemczech, których przynajmniej jeden z rodziców jest Niemcem, nabywają obywatelstwo niemieckie automatycznie.

Dzieci cudzoziemców nabywają niemieckie obywatelstwo w momencie narodzin w Niemczech, jeżeli: a) przynajmniej jedno z rodziców posiada prawo do bezterminowego pobytu w Niemczech, b) jedno z rodziców w chwili narodzin dziecka przebywa na terenie Niemiec od 8 lat (pobyt normalny i zgodny z prawem). W wieku 21 lat dziecko musi zdecydować, czy przyjmuje obywatelstwo niemieckie, czy zachowuje obywatelstwo rodziców (dotyczy to obywateli spoza Unii Europejskiej i Szwajcarii).

Jak wygląda test wiedzy obywatelskiej?

Test ma udowodnić, że posiada się wiedzę o warunkach prawnych, społecznych i realiach życia w Niemczech. Test zawiera 33 pytania. 30 pytań dotyczy tematyki „Życie w demokracji”, „Historia i odpowiedzialność” oraz „Człowiek i społeczeństwo”. 3 pytania mają związek z landem, który się zamieszkuje. Dostaje się 60 minut, by na nie odpowiedzieć. Dokonuje się wyboru jednej odpowiedzi spośród 4 możliwości. Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na 17 pytań, by zdać test. Za zdany egzamin otrzymuje się certyfikat wydawany przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców. W przypadku odpowiedzi na mniej niż 17 pytań istnieje możliwość powtórzenia testu. Wzory testów i wszystkie pytania można pobrać ze strony internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców. Dostęp do nich jest bezpłatny. W dniu testu należy zgłosić się w miejscu egzaminu, mając ze sobą dokument tożsamości i 25 euro.

Kto nie musi zdawać testu wiedzy obywatelskiej?

a) Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia niemieckiej szkoły.

b) Osoby, które nie mogą spełnić wymagań z powodu choroby fizycznej, umysłowej lub psychicznej bądź ze względu na wiek.

Ewa Kuchta

Źródło: bamf.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/reichstag-berlin-budynki-rz%C4%85dowe-1358937/, autor: tvjoern

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie