Nawracanie, ruch okrężny, wyjazd z posesji

· 1.8k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Kto zamierza wykonać manewr skrętu musi odpowiednio wcześniej i wyraźnie go zasygnalizować, w tym celu służą migacze. Zamierzając skręcić w prawo, należy ustawić się

Kodeks drogowy §9 skręcanie, nawracanie i jazda do tyłu

  1. Kto zamierza wykonać manewr skrętu musi odpowiednio wcześniej i wyraźnie go zasygnalizować, w tym celu służą migacze. Zamierzając skręcić w prawo, należy ustawić się możliwie blisko prawej strony; skręcając w lewo ustawić się na środku, możliwie blisko lewej strony. Jeśli skręt w lewo przecina szyny można wjechać na nie jedynie po upewnieniu się, że nie nastąpi kolizja z pojazdem szynowym.
  2. Rowerzysta, który chce skręcić na pas ruchu ma pozostać z prawej strony pojazdu skręcającego w tym samym kierunku, jeśli pozwala na to miejsce. Rowerzysta, który chce skręcić w stronę lewą nie musi zmieniać pasa ruchu. Jeśli sytuacja drogowa tego wymaga powinien zejść z roweru przeprowadzić go na druga stronę. Jeśli wyznaczona jest ścieżka rowerowa ma obowiązek stosować się do niej.
  3. Skręcający ma obowiązek przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka, również jadące w tym samym kierunku pojazdy szynowe, rowery i motorowery a także inne, które poruszają się po specjalnie wyznaczonych pasach. Należy zwrócić szczególną uwagę na pieszych, jeśli to konieczne należy poczekać.
  4. Skręcając w lewo należy przepuścić pojazdy jadące w kierunku przeciwnym, również te, które skręcają ze swojego pasa w prawo.
  5. Przy skręcaniu na posesje, nawracaniu i cofaniu (jeździe do tyłu) kierowca ma obowiązek tak się zachowywać, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników drogi.

Kodeks drogowy §9a ruch okrężny

  1. Jeśli na wylocie drogi ustawiono znak ruchu okrężnego, kierowca zobowiązany jest do przestrzegania zasad stanowionych przez znaki. Przy włączaniu się w ruch okrężny niedopuszczone jest używanie migaczy. W ruchu okrężnym zabronione jest zatrzymywanie się na pasie ruchu.
  2. Nie wolno przejeżdżać przez wysepkę znajdującą się na rondzie. Wyjątek stanowią pojazdy, których poruszanie się w ruchu okrężnym ze względu na wymiary w innym wypadku nie mogłoby się odbywać.

Kodeks drogowy §10 wjazd i wyjazd

Kto wyjeżdżając z posesji przez strefę dla pieszych lub inną o ograniczonym ruchu na drogę ma obowiązek zachować daleko idącą ostrożność aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Obowiązkowe jest odpowiednio wczesne i wyraźne zasygnalizowanie swoich zamiarów poprzez użycie migaczy.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie