Niemcy na studia, czyli co musisz wiedzieć, jeśli chcesz uczyć się w tym kraju cz.2

· 808 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Niemcy na studia, czyli co musisz wiedzieć, jeśli chcesz uczyć się w tym kraju cz.2

Wiesz już, jakie warunki musisz spełnić ubiegając się o przyjęcie na niemiecką uczelnię, ale jest jeszcze kilka istotnych rzeczy, o których nie możesz zapomnieć planując studia za Odrą. W tej części dowiesz się czym jest „Giełda wolnych miejsc”, ile wynoszą koszty nauki na niemieckich uniwersytetach (państwowych i prywatnych) i jakie dokumenty będziesz musiał przedstawić w lokalnym urzędzie by udowodnić, że stać cię na studia w Niemczech.

Nie udało się za pierwszym razem? Nie poddawaj się!

Nie dostałeś się na wymarzony kierunek studiów za pierwszym razem? Nic straconego! Konferencja Rektorów i Prezydentów Szkół Wyższych w Niemczech (HRK) utworzyła tzw. „Giełdę wolnych miejsc”. Daje ona ogromne możliwości kandydatom, którzy nie dostali się na dany kierunek za pierwszym podejściem.

Na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej przyszli kandydaci znajdą informacje, która uczelnia i co najważniejsze, na jakich kierunkach prowadzi tzw. dodatkowy nabór.

Na stronie internetowej kandydaci znajdą również termin, do którego muszą dostarczyć wymagane dokumenty.

Nauka, nauką, a co z kosztami?

Opłaty za studia są indywidualne dla każdej z uczelni, ponieważ o wysokości czesnego decydują władze poszczególnych landów.

W chwili obecnej studia (na uczelniach państwowych) na I stopniu (zarówno licencjackich, jak i magisterskich) są bezpłatne (nie licząc semestralnych opłat immartykulacyjnych, które wynoszą od 100 do nawet 250 euro oraz opłaty semestralnej, w ramach której pokrywane są koszty lokalnej infrastruktury placówki, a opłata wynosi około 200 euro).

Na większości niemieckich uczelni wprowadzono opłaty dla osób, które studiują zbyt długo (przekraczają liczbę semestrów przewidzianych na danym kierunku studiów). Do opłat zobowiązane są także osoby, które posiadają już dyplom licencjata, inżyniera lub magistra i planują kontynuowanie studiów. Opłaty za kontynuowanie kierunku wynoszą około 500 euro za semestr.

Roczne czesne na uczelniach prywatnych może wynosić nawet do 20 tyś. euro.

Udowodnij, że stać cię na studia w Niemczech

Jak wiadomo Niemcy są bardzo skrupulatnym narodem i to w każdej dziedzinie, również w szkolnictwie wyższym.

Osoby, które wybierają się na studia do Niemiec, a nie korzystają z żadnego programu stypendialnego, muszą udowodnić, że mają zabezpieczenie finansowe na cały rok studiów. Co to oznacza w praktyce? Podczas rejestracji swojego pobytu w lokalnym urzędzie, pracownik placówki może cię poprosić o udowodnienie, że posiadasz wystarczające środki na utrzymanie, co Niemcy określają mianem Finanzierungsnachweis (659 euro miesięcznie, co w przeliczeniu na rok daje blisko 8 tyś. euro).

Jeśli posiadasz niemieckie obywatelstwo możesz liczyć na pomoc ze strony państwa. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą się także zwrócić o pomoc lub radę do Działów Spraw Studenckich lub do działających przy uczelniach duszpasterstw akademickich.

Pamiętaj: obywatele Unii Europejskiej mogą wyjechać do Niemiec na podstawie paszportu lub dowodu osobistego, ale jeśli zarejestrowałeś się na uczelni, w świetle niemieckiego prawa jesteś studentem, a dodatkowo znalazłeś zakwaterowanie, masz tydzień na zgłoszenie się do lokalnego urzędu (Einwohnermeldeamt lub Bürgeramt), w celu zarejestrowania swojego pobytu.

W urzędzie będziesz musiał przedstawić paszport, zaświadczenie o zakwaterowaniu (np. umowę najmu lub oświadczenie z akademika) oraz dokument potwierdzający przyjęcie na studia. W niektórych przypadkach zdarza się, że urzędnik poprosi o udowodnienie, że posiadasz wystarczające środki na utrzymanie.

Decyzja by studiować w Niemczech jest bardzo dobra, ponieważ czas spędzony za granicą może przynieść wiele pozytywnych przeżyć i wspomnień, ale co najważniejsze dać szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności, które okażą się pomocne w późniejszym znalezieniu pracy.

Zdjęcie: CC BY 2.0, flickr.com, autor: John Walker www.flickr.com/photos/whatcouldgowrong/4608963722

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie