Niemiecki PIT za 2014 rok.

· 4.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Niemiecki PIT za 2014 rok.

Początek nowego roku kalendarzowego oznacza, że można już dokonać rozliczenia podatku za ubiegły rok i poprzednie lata. Polacy, którzy pracują na terenie Niemiec mają szansę na wysokie zwroty nadpłaconego podatku dochodowego. O czym warto pamiętać podczas rozliczenia? Prezentujemy zestawienie najważniejszych informacji dotyczących rozliczenia z Finanzamt.

Kto może dokonywać niemieckich rozliczeń podatkowych?

Rozliczeń mogą dokonywać firmy, które posiadają uprawnienia Steuerberatera. Każda firma, która rozlicza swoich klientów a nie posiada takich uprawnień działa niezgodnie z niemieckim prawem.

Firmy, które posiadają uprawnienia Steuerberatera , takie jak Euro-Tax.pl, znają i aktualizują na bieżąco niemieckie prawo podatkowe, korzystają z profesjonalnych programów wysyłając zgłoszenia online i potrafią tak sporządzić zeznania podatkowe, aby uzyskać najwyższy możliwy zwrot podatku. Biorą również odpowiedzialność za wysyłane deklaracje sygnując je własną pieczątką. Większość firm w Polsce zrzuca odpowiedzialność za dane znajdujące się na deklaracji na Klienta, który i tak fizycznie jej nie wypełnia.

Warto się zastanowić, za co pobierana jest wówczas opłata za usługę?

Kto ma obowiązek rozliczenia?

Zgodnie z niemieckim prawem podatkowym istnieje kilka przypadków, kiedy podatnik powinien złożyć roczną deklarację podatkową do właściwego Urzędu Finansowego.

Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, kiedy otrzymamy wezwanie do rozliczenia z niemieckiego urzędu skarbowego - Aufforderung zur Abgabe der Steruererklärung. Obowiązek rozliczenia występuje również gdy uzyskujemy dochody, od których nie jest odprowadzany podatek, np. z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz gdy posiadamy III klasę podatkową. Warto zauważyć, że rozliczenie jest również obligatoryjne gdy oboje małżonków było pracownikami w Niemczech a jedno z małżonków ma III klasę podatkową, drugie zaś V lub VI.

Podatnik musi obligatoryjnie dokonać rozliczenia w sytuacji, gdy w danym roku rozwiódł się lub w przypadku śmierci jednego z małżonków. Należy również pamiętać, że obowiązek rozliczenia istnieje gdy pracodawca uwzględnił pracownikowi wyższą niż zwykle kwotę wolną od podatku za dojazdy między miejscem zamieszkania a miejscem pracy lub gdy zarobki w Niemczech wyniosły w danym roku więcej niż 10.700 euro (20.200 euro w przypadku małżonków). Podobnie jest gdy zarobki z pracy niesamodzielnej w Niemczech wyniosły powyżej 8.130 euro (16.200 euro w przypadku niepracujących małżonków), a nie został od tych dochodów potrącony podatek.

Również osoby prowadzące w Niemczech działalność gospodarczą (firmę) - niezależnie od tego, czy będzie to firma zarejestrowana w Polsce, a tylko działająca w Niemczech - muszą bezwzględnie złożyć roczną deklarację podatkową.

Jakie dokumenty są wymagane?
 • Lohnsteuerbescheinigung - zaświadczenie o wynagrodzeniu i odprowadzonym podatku. Podatnik otrzymuje je od pracodawcy po zakończeniu stosunku pracy lub na koniec roku podatkowego. Dokument ten zawiera takie informacje jak okres zatrudnienia, wysokość zarobku brutto, wysokość odprowadzonego podatku, wysokość odprowadzonych składek na poczet ubezpieczenia społecznego oraz klasę podatkową i numer identyfikacyjny podatnika.
 • Rozliczenia można dokonać także na podstawie Lohn und gehalt Abrechnung, jeśli jest to ostatni odcinek wypłaty i zawiera datę zakończenia pracy;
 • Vollmacht -upoważnienie, za pomocą którego doradca podatkowy będzie mógł kontaktować się z niemieckim urzędem i monitorować przebieg sprawy;
 • Podpisane oświadczenie o kompletności danych „Vollständigkeits- und Freigabeerklärung”, które należy przedstawić niemieckiemu doradcy podatkowemu;
 • UE/EOG czyli dokument pozyskiwany w polskim urzędzie, przedstawiający światowe dochody (żeby uzyskać takie zaświadczenie, należy wcześniej rozliczyć się na PIT 36+ZG z wykazaniem dochodów z zagranicy). Co ważne – jeżeli cały rok podatnik pracował na terenie Niemiec i tam znajduje się jego centrum interesów życiowych, nie jest potrzebny dokument UE/EOG z polskiego urzędu skarbowego;
 • kopię meldunku w Niemczech (jeżeli posiadasz) oraz formularz na dany rok podatkowy wraz z czytelną kopią dowodu osobistego i formularz na konto bankowe.
 • Pod jaki obowiązek podatkowy podlegam?

  Nieograniczony obowiązek podatkowy

  Opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody podatnika uzyskane w danym roku podatkowym, tzw. „dochody światowe”, czyli ze wszystkich krajów, w których pracował. W tej formie rozliczenia przysługują wszystkie ulgi oraz odliczenia w rozliczeniu rocznym. Aby zakwalifikować się na nieograniczony obowiązek podatkowy:

 • należy posiadać zameldowanie na terenie Niemiec lub posiadać stałe miejsca zamieszkania i ośrodka interesów życiowych na terenie Niemiec (czyli np. przebywać tam na stałe z rodziną z intencją niepowracania do Polski);
 • -
 • lub gdy przepracowało się w Niemczech przynajmniej 183 dni w ciągu roku podatkowego i 90% sumy zarobków we wszystkich krajach stanowi dochód z Niemiec oraz dochody z innych krajów (spoza Niemiec) nie przekroczyły sumy 4065 euro w 2013 roku lub kwoty 4002 euro w latach 2010-2012.
 • Ograniczony obowiązek podatkowy

  Ograniczony obowiązek podatkowy powstaje, gdy dochody w Polsce przekraczają kwotę ponad 16 tysięcy złotych (32 tys. w przypadku małżonków), bądź w przypadku gdy podatnik przepracował w Niemczech więcej niż 183 dni oraz jego polskie dochody przekroczyły 4065 euro w 2013r. lub 4002 euro w latach 2010-2012.

  Czy mogę odzyskać cały podatek?

  Istnieje możliwość odzyskania nawet 100% odprowadzanego podatku. Kwota wolna od podatku w latach 2010-2012 wynosiła 8004 euro, w roku 2013 była to suma 8130 euro a roku 2014 – 8354 euro.

  W praktyce oznacza to, że jeśli w danym roku niemiecki dochód nie przekroczył wyżej wymienionych kwot istnieje szansa odzyskania całości odprowadzonego podatku. Co więcej, dzięki firmom takim jak Euro-Tax.pl, które zastosują odpowiednie ulgi w rozliczeniu, można odzyskać 100% zapłaconego podatku, nawet jeśli zarobki przekroczyły kwotę wolną od podatku.

  Nie mam Lohnsteuerbescheinigung – jak mogę je pozyskać?

  Lohnsteuerbescheinigung to dokument, uzyskuje się od pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi LSB po zakończeniu pracy. Należy pamiętać o tym, by przy rozwiązywaniu lub zakończeniu pracy zwrócić uwagę, aby pracodawca wydał oryginał zaświadczenia podatkowego czyli LSB.

  Firma Euro-Tax.pl zajmuje się również pozyskaniem zaświadczenia Lohnsteuerbescheinigung. W tym celu należy podać dokładne okresy zatrudnienia oraz nazwę pracodawcy. Wtedy pracownicy firmy Euro-Tax.pl skontaktują się z odpowiednim pracodawcą w celu pozyskania powyższego zaświadczenia.

  Pozyskanie LSB przez Datev

  Od pewnego czasu niemieckie urzędy wprowadziły możliwość pozyskania zaświadczenia Lohnsteuerbescheinigung online. Aby móc otrzymać swoje zaświadczenie, należy posiadać numer Identifikationsnummer oraz dostarczyć podpisany dokument Vollmacht, który jest pełnomocnictwem do reprezentowania interesów podatkowych przed niemieckim Urzędem. Na jego podstawie wysyłane jest zgłoszenie do niemieckiego Finanzamt z prośbą o elektroniczne przesłanie zaświadczenia. Jest to innowacyjna metoda, którą urzędy stosują od IV kwartału 2014 roku.

  Ważne! Dostęp do uzyskiwania dokumentów online mają tylko i wyłącznie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Firma Euro-Tax.pl ma możliwość korzystania z tej metody, w celu pomocy klientom, którzy mają problem z uzyskaniem dokumentacji od swoich pracodawców. Nie wymaga to dodatkowych opłat, ponieważ jest to element prowadzonej sprawy.

  Czy jest możliwe jest wspólne rozliczenie z małżonkiem?

  W przypadku gdy dochód osiągnięty z pracy w Niemczech przekroczył sumę ok. 11 tys. euro, a dochód w Polsce wspólnie z małżonkiem nie jest wyższy niż ok. 8000 euro, korzystniejsze będzie tzw. rozliczenie wspólne. W takiej sytuacji oboje małżonków powinno być rozliczonych przed polskim Urzędem Skarbowym, nawet jeżeli nie osiągnęli żadnych dochodów z pracy w Polsce. Warto pamiętać, że rozliczenie wspólne często znacznie podwyższa należny zwrot podatku o kilkaset, a przy sporych zarobkach nawet o kilka tysięcy euro!

  Jak wygląda rozliczenie wspólne w przypadku III klasy podatkowej?

  Z definicji III klasa przeznaczona jest dla małżonków. Dlatego też, poprawnym podejściem do zgłaszania zeznania podatkowego jest złożenie zeznania wspólnie z małżonkiem. W przypadku III klasy, rozliczenie wspólne jest zawsze korzystniejsze, nawet jeśli zarobki małżonka czy małżonki w Polsce były wysokie, i przekraczają kwotę wolną od podatku. Warto pamiętać, że będąc na III klasie podatkowej należy kompletować dokumenty na rozliczenie wspólne.

  Zobacz również tutaj: http://www.mypolacy.de/finanse/podatki/steuerberaterzy-dlaczego-powinnismy-korzystac-z-ich-pomocy.html

  Informacje o publikacji
  Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
  Wybraliśmy dla Ciebie