Niższe emerytury w Niemczech

· 1.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Organizacja Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (OECD) ostrzega przed zubożeniem starych ludzi. Emerytura w Niemczech będzie w przyszłości poniżej poziomu innych państw uprzemysłowionych.

Organizacja Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (OECD) ostrzega przed zubożeniem starych ludzi. Emerytura w Niemczech będzie w przyszłości poniżej poziomu innych państw uprzemysłowionych. Wprowadzone w połowie lat dziewięćdziesiątych reformy emerytalne spowodowały zmniejszenie świadczeń. Poziom emerytury w Niemczech spadnie w przyszłości wyraźnie poniżej średniej innych uprzemysłowionych państw jako następstwo ostatnich reform. Poprzez cięcia świadczeń, Niemcy stworzyli pewniejsze zabezpieczenia na przyszłość. Jednak przyszłość dla starych ludzi może nie wyglądać zbyt bogato. Jak twierdzą ekonomiści OECD, reforma systemu emerytalnego w minionych latach podniosła i utrwaliła finanse państwa. Jednak pracownicy w bardziej radykalny sposób muszą zadbać o to aby w przyszłości mieć emeryturę porównywalną z innymi państwami Badania wskazują, ze obecnie osoby odchodzące na emeryturę otrzymują zaledwie 40 procent swojego uposażenia brutto. W przypadku osób dobrze zarabiających przyszły poziom świadczeń będzie na poziomie zaledwie 30 procent. Dla porównania: średni poziom emerytury w krajach OECD leży na poziomie 58,7% średnich dochodów. Kto dobrze zarabia dostaje prawie 50%. W przypadku osób o niskich dochodach poziom świadczeń emerytalnych w Niemczech jest dużo poniżej poziomu innych krajów uprzemysłowionych. W czasie kiedy osoby o niskich dochodach w 30 krajach uprzemysłowionych, otrzymują 73 procent zarobków brutto, w Niemczech poziom wynosi 39,9 %. To ostatnie miejsce.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych każdy kolejny rząd usiłował poradzić sobie z reformą emerytalną. Promowany system wcześniejszego przechodzenia na emeryturę nie zdał zadania. Stad też radykalny krok w kierunku przeciwnym - przesunięcia wieku emerytalnego z 65 na 67 lat.

Przyszli emeryci są bardziej niż obecni seniorzy zdani na ograniczone świadczenia. 57% obywateli ma prawo do dodatkowych zawodowych lub prywatnych świadczeń. Ale może się zdarzyć, że nawet dodatkowe świadczenia nie wystarczą aby uzupełnić finansową lukę.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie