Nowe kategorie prawa jazdy

· 26.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Uczestnictwo w ruchu drogowym z użyciem pojazdu silnikowego wymaga posiadania ważnego pozwolenia na kierowanie dawnym typem pojazdów. Istnieje bardzo niewiele rodzajów pojazdów, których użytkowanie na drogach nie wymaga pozwolenia

Uczestnictwo w ruchu drogowym z użyciem pojazdu silnikowego wymaga posiadania ważnego pozwolenia na kierowanie dawnym typem pojazdów. Istnieje bardzo niewiele rodzajów pojazdów, których użytkowanie na drogach nie wymaga pozwolenia. Należą do nich rowery z silnikami pomocniczymi, których szybkość nie przekracza 25 km/h, tzw. motorynki. Mogą one poruszać się bez specjalnego atestu jedynie wtedy, gdy prowadzący urodzony jest przed 01.04.1965 rokiem lub posiada ważne prawo jazdy Dotychczasowe prawo jazdy klasy 5 dotyczące prowadzenia pojazdów dla niepełnosprawnych są odtąd wolne od wszelkiego rodzaju pozwoleń. Dotyczy to jedynie pojazdów z silnikiem elektrycznym rozwijającym prędkość do 15 km/h. Dla prowadzenia innych pojazdów wymagane jest ogólne prawo jazdy W celu poprawienia bezpieczeństwa jedynie kierujący maszynami roboczymi posiadającymi własny napęd, a rozwijającymi prędkość do 6 km/h nie muszą posiadać pozwolenia.

Zamiast dotychczasowych siedmiu rodzajów, nowe rozporządzenia o prawie jazdy wyróżnia 16 pojedynczych klas. Są to kategorie:

 1. kat. A1 – pojazdy silnikowe, jednośladowe, klasy A, z pojemnością skokową nie większą niż 125 cm3 i mocą nominalną nie większa niż 11 kW
 2. kat. A – pojazdy silnikowe, jednośladowe (również z przyczepą), z pojemnością skokową większa niż 50 cm3 lub rozwijające prędkość większą niż 45 km/h
 3. kat. B – pojazdy silnikowe (z wyłączeniem pojazdów jednośladowych) o dopuszczalnej masie nie większej niż 3500 kg i nie posiadające więcej niż osiem siedzeń dla pasażerów poza kierowcą, również z przyczepą o dopuszczalnej masie nie większej niż 750 kg. Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg.
 4. kat. C1 – pojazdy silnikowe (z wyłączeniem pojazdów jednośladowych) o masie dopuszczalnej powyżej 3500 kg, ale nie większej niż 7500 kg i nie posiadające więcej niż 8 miejsc siedzących poza kierowcą, również z przyczepą o masie nie większej niż 750 kg.
 5. kat. C – pojazdy silnikowe (z wyłączeniem pojazdów jednośladowych) jednośladowych masie przekraczającej 7500 kg i nie posiadające więcej niż 8 siedzeń poza kierowcą, również z przyczepą o masie nie większej niż 750 kg.
 6. kat. D1 – pojazdy silnikowe (z wyłączeniem pojazdów jednośladowych) przeznaczone do przewozu osób, posiadające więcej niż osiem, ale nie więcej niż 16 miejsc dla pasażerów poza kierowcą, również z przyczepą o masie nie większej niż 750 kg.
 7. kat. D – pojazdy silnikowe (z wyłączeniem pojazdów jednośladowych) przeznaczone do przewozu osób z więcej niż ośmioma miejscami dla pasażerów poza kierowcą, również z przyczepą o masie nie przekraczającej 750 kg.
 8. kat. BE – kombinacja pojazdu ciągnącego kategorii B z przyczepą, która nie mieści się w kategorii B
 9. kat. C1E – kombinacja kategorii C1 z przyczepą powyżej 750 kg, dopuszczalna masa w tej kombinacji nie może przekraczać 12000 kg
 10. kat. CE – kombinacja pojazdu kategorii C z przyczepą o masie dopuszczalnej powyżej 750 kg.
 11. kat. D1E – kombinacja pojazdu kategorii D1 z przyczepą powyżej 750 kg, gdzie dopuszczalna masa kombinacji nie może przekraczać 12000 kg.
 12. kat. DE – kombinacja pojazdu ciągnącego kategorii D i przyczepy o dopuszczalnej masie powyżej 750 kg.
 13. kat. M – dwukołowe, małe pojazdy jednośladowe i motorynki o pojemności skokowej nie większej niż 50 cm3 i nie rozwijające prędkości powyżej 45 km/h.
 14. kat. S – małe trzykołowe pojazdy i czterokołowe lekkie pojazdy nie rozwijające prędkości powyżej 45 km/h i pojemności skokowej nie większej niż 50 cm3 lub o mocy nie większej niż 4 kW; w przypadku czterokołowych pojazdów o ciężarze nie przekraczającym 350 kg (bez baterii przypadku pojazdów elektrycznych)
 15. kat. L – pojazdy rolnicze i leśne, również jako pojazdy ciągnące do 32 km/h, z przyczepą do 25 km/h, również maszyny z własnym napędem i podnośniki do 25 km/h, również z przyczepą
 16. kat. T – maszyny ciągnące do 60 km/h i maszyny z własnym napędem do 40 km/h, które w swojej konstrukcji przeznaczone są do prac w rolnictwie i w lasach, również z przyczepą.

 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie