Nowe regulacje dla pobierających zasiłek Alg-II

· 677 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Od 1 stycznia 2007 r. zostają, w stosunku do osób pobierających świadczenia z tytułu Arbeitslosengeld II, zaostrzone przepisy sankcjonujące naruszenie obowiązków. Nowością jest przepis mówiący, że drugie naruszenie będzie skutkować obniżeniem wypłaty świadczeń do 60%, a każde następne spowoduje zabranie kolejnych świadczeń (wypłata zasiłku, świadczeń na utrzymanie i ogrzewanie) na następne trzy miesiące.

Od 1 stycznia 2007 r. zostają, w stosunku do osób pobierających świadczenia z tytułu Arbeitslosengeld II, zaostrzone przepisy sankcjonujące naruszenie obowiązków. Nowością jest przepis mówiący, że drugie naruszenie będzie skutkować obniżeniem wypłaty świadczeń do 60%, a każde następne spowoduje zabranie kolejnych świadczeń (wypłata zasiłku, świadczeń na utrzymanie i ogrzewanie) na następne trzy miesiące.

Powtarzające się łamanie przepisów ma miejsce wtedy, kiedy złamanie przez świadczeniobiorcę przepisów, nastąpiło w okresie jednego roku poprzedzającego okres czasowy sankcji. Jedynie w wyjątkowych przypadkach przy trzecim naruszeniu przepisów zmniejszenie świadczeń z tytułu Alg II jest ograniczone do 60%.

Dla osób które nie ukończyły jeszcze pełnych 25 lat, przy drugim przekroczeniu obowiązków, na trzy miesiące przepada prawo do wszystkich świadczeń.

Zasiłek opiekuńczy na wychowanków wg Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) jest wypłacany zarówno przy pełno czasowej jak i dziennej opiece. Zasiłek opiekuńczy składa się z wynagrodzenia wydatków i wkładu wychowawczego. Od 1 stycznia wkład wychowawczy na pierwszego i drugiego wychowanka przestaje istnieć, na trzecie dziecko przysługiwać będzie 75%, a na każde następne w pełnej wysokości, zaliczone jako przychód osoby opiekującej się

Osoby upoważnione do korzystania z Alg II są objęte dalej obowiązkowym, ustawowym ubezpieczeniem emerytalnym. W związku z nowymi regulacjami od 1 stycznia miesięczna składka zostaje zmniejszona do wysokości 40 euro (do tej pory 78 euro)

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie