Obowiązki wzajemne właściciela i najemcy

· 4.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Zasadniczo musi właściciel wg § 535 Kodeksu Cywilnego mieszkanie zgodnie z umową i w stanie nadającym się do zamieszkania powierzyć i otrzymać (obowiązek utrzymania w należytym stanie i remontowania).

Zasadniczo musi właściciel wg § 535 Kodeksu Cywilnego mieszkanie zgodnie z umową i w stanie nadającym się do zamieszkania powierzyć i otrzymać (obowiązek utrzymania w należytym stanie i remontowania). Jeśli nie dotrzymuje swoich obowiązków, lokator ma różne prawa. Może na przykład obniżyć płacony czynsz (§ 536 Kodeksu Cywilnego). Poza tym może między innymi domagać się zadośćuczynienia za szkody jeśli przy podpisaniu umowy wynikły szkody lub właściciel spowodował szkody w terminie późniejszym, albo opóźnia się z ich usuwaniem (§ 536a Kodeksu Cywilnego).

Lokator może dochodzić swoich praw, jeśli właściciel zostanie natychmiast poinformowany o szkodach (§ 536c Kodeksu Cywilnego). Za szkody spowodowane przez lokatora bądź współużytkowników, które nie zostały natychmiast odkryte, właściciel nie odpowiada.Częstym tematem do dyskusji są tzw. naprawy bieżące. Zgodnie z prawem te naprawy należą do obowiązków właściciela. Lokator może być jednak wobec właściciela zobowiązany do przeprowadzenia ich.

Orzecznictwo w związku z tym mówi:

  • Przy wynajęciu odnowionego mieszkania dopuszcza się porozumienie w ramach którego naprawy bieżące lokator ma obowiązek przeprowadzać na własny koszt
  • W ramach realizacji napraw bieżących, umowa najmu może zalecać następujące terminy:

§ Kuchnia, łazienka i natrysk – co 3 lata

§ Pomieszczenia mieszkalne, sypialnie, korytarze, przedpokoje i ubikacje: co 5 lat

§ Inne pomieszczenia: co 7 lat

Te okresy są punktem wyjścia do ustalenia również innych konkretnych terminów.

  • Przy wynajęciu mieszkania nieodnowionego skuteczne jest zrzucenie przyszłych napraw na lokatora, kiedy obowiązek przeprowadzenia przez niego remontu stosuje się w czasie trwania umowy dopiero po upływie zwykłych terminów (innymi słowy odroczenie w czasie)
  • Bezskuteczne jest żądanie remontu przy wprowadzeniu
  • Bezskuteczna jest także umowa w której lokator przy wyprowadzce bez względu na to czy terminy już minęły, na własny koszt ma przeprowadzać remont.
  • Jeśli strony ustaliły, że lokator ponosi koszty napraw bieżących bez wyszczególnienia o jakie chodzi, rozumie się pod pojęciem napraw bieżących: tapetowanie, malowanie lub wapnowanie ścian i sufitów, malowanie podłóg, kaloryferów z rurami włącznie, wewnętrznych drzwi, okien i drzwi wejściowych od wewnątrz. Nie należy do napraw bieżących cyklinowanie parkietów. Ewentualne tego typu prace mogą być ustalone tylko indywidualnie.

Jeśli lokator zobowiązał do przeprowadzania napraw bieżących, musi również przy wyprowadzce przeprowadzić remont jeśli minął ustalony czas od wykonanych napraw, bądź powstały jakieś widoczne, wynikające z użytkowania szkody. Jeśli przebudowa w ramach remontu bieżącego spowodowała szkody, lokator zobowiązany do końcowego remontu, bądź zamiast - wpłacić ekwiwalent pieniężny.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie