Odstąpienie od umowy najmu

· 12.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Po podpisaniu umowy najmu, teoretycznie nawet na drugi dzień można się z niej wycofać, jednak w takim wypadku w lepszej sytuacji jest najemca, który ma prawo żądać wypełnienia podjętych zobowiązań zwłaszcza w kwestii kaucji i zapłaty czynszu.

Po podpisaniu umowy najmu, teoretycznie nawet na drugi dzień można się z niej wycofać, jednak w takim wypadku w lepszej sytuacji jest najemca. W przypadku wielu umów użytkownik ma prawo, jeśli dojdzie do wniosku, że umowa jest dla niego niekorzystna, wycofać się z niej bez ponoszenia konsekwencji. Z reguły okres czasu do rezygnacji wynosi dwa tygodnie. Dotyczy to w szczególności umów kredytowych, ubezpieczeniowych lub zamówień przez internet. Niektórzy tak się do tego przyzwyczaili, że wierzą, iż obowiązuje to w każdym przypadku. Natomiast w przypadku zawierania umów najmu, podpisuje się wiążącą umowę, nawet jeśli okres jej trwania ma być zaledwie dwu, trzymiesięczny. Jeżeli po podpisaniu umowy, lokator się rozmyśli, wówczas najemca ma prawo żądać wypełnienia podjętych zobowiązań zwłaszcza w kwestii kaucji i zapłaty czynszu.
Zasadniczo lokator ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie określonym. Obowiązuje to we wszystkich umowach najmu powyżej trzech miesięcy (wyjątek stanowią umowy czasowe). W czasie trwania wypowiedzenia lokator musi płacić podjęte zobowiązania.Ratunkiem dla lokatora może być wypowiedzenie wyjątkowe, a więc w trybie natychmiastowym. Typowym przykładem może być tutaj podwyżka czynszu czy zapowiedź prac remontowych. Jednak w sytuacji nowych najemców nie wchodzi to raczej w grę. Pozostaje wówczas jedynie „ważna podstawa”, jaką mogą być nieznane w czasie zawierania umowy braki, mogące stanowić przy wprowadzeniu się, zagrożenie dla zdrowia.

Podstawą do zaskarżenia umowy może być przemilczenie przez najemcę innych, niekorzystnych dla lokatora sytuacji. Np. robactwo w budynku.

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji można spróbować wprowadzić do podpisywanej umowy najmu prawo do odstąpienia od umowy. Do tego jednak obydwie strony muszą wyrazić zgodę. Warta zastanowienia jest również umowa z możliwością „warunkowego rozwiązania”. Chodzi w niej o to, że obydwie strony zawierające umowę zgadzają się na jej rozwiązanie bez konsekwencji, jeśli np. nie uda się zdobyć pracy w nowym miejscu zamieszkania. Tego typu rozwiązania są zawsze na korzyść lokatora i dlatego najemca nie może powoływać się na nie.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie