Okres przejściowy przedłuży się prawdopodobnie do 2011 roku

· 810 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Każdy obywatel Unii Europejskiej teoretycznie ma prawo do wyboru miejsca zamieszkania i zatrudnienia na terenie dowolnego kraju Unii Europejskiej

Każdy obywatel Unii Europejskiej teoretycznie ma prawo do wyboru miejsca zamieszkania i zatrudnienia na terenie dowolnego kraju Unii Europejskiej. Obywatele nowych Państw UE póki co nie mogą jednak korzystać ze swobodnego przepływu pracowników przez granice państw, zagwarantowanego w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Powodem tego są warunki okresu przejściowego określone w Traktacie o przystąpieniu do Unii Europejskiej, które mówią, iż swobodny przepływ pracowników został całkowicie zawieszony. Oznacza to, iż obywatele nowo przyjętych Państw Członkowskich mogą podjąć pracę na terytorium Niemiec jedynie po uzyskaniu zezwolenia na pracę, na warunkach tam obowiązujących lub na podstawie warunków umów dwustronnych, dotyczących pracowników sezonowych, zatrudnionych gościnnie oraz kontraktowych.

Obywatele nowych państw członkowskich będą mogli korzystać z pełnej swobody po upływie okresów przejściowych. Niemcy deklarują zastosowanie najdłuższego z możliwych okresu przejściowego, czyli do roku 2011, agumentując to ochroną własnego rynku pracy. Pomimo okresów przejściowych zatrudnienie w Niemczech jest jednak możliwe. Może się ono odbywać na zasadach opisanych poniżej oraz w artykule Legalna praca w Niemczech.

Ale uwaga! Jeśli chodzi o przepływ usług, od dnia 1 maja 2004 r. nie istnieją żadne ograniczenia w ich swobodnym przepływie. Oznacza to, że każdy Polak może otworzyć działalność gospodarczą w Niemczech i świadczyć na terenie Niemiec usługi.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie