Państwowe ubezpieczenie emerytalne / Gesetzliche Rentenversicherung

· 14.8k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Państwowy system ubezpieczeń emerytalnych jest największym systemem zabezpieczeń socjalnych w Niemczech. Obejmuje on wszystkie osoby wykonujące pracę niesamodzielną (zatrudnionych pracowników) oraz osoby na stażach.

Państwowy system ubezpieczeń emerytalnych jest największym systemem zabezpieczeń socjalnych w Niemczech. Obejmuje on wszystkie osoby wykonujące pracę niesamodzielną (zatrudnionych pracowników) oraz osoby na stażach. Prawo do emerytury nabywa się z chwilą ukończenia 65 lat. Wiek ten jest systematycznie wydłużany i za kilkanaście lat wynosił będzie 67 lat. Do otrzymania państwowych świadczeń emerytalnych w Niemczech konieczne jest wykazanie się przynajmniej pięcioletnim stażem opłacania składek. Osiąganie wynagrodzenia za pracę z tytułu kontynuowania zatrudnienia nie powoduje zawieszenia uprawnień do świadczeń emerytalnych. Wysokość emerytury uzależniona jest od wysokości składek na ubezpieczenie i stażu pracy.

Masz pytanie dotyczące ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech? Zadaj bezpłatnie i niezobowiązująco pytanie doradcy.

W Niemczech obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób zatrudnionych. Są one prowadzone przez federalne i regionalne instytucje ubezpieczeniowe. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, w przeciwieństwie do Polski, nie ma obowiązku państwowego ubezpieczenia emerytalnego. Państwowy system ubezpieczeniowy oparty jest na finansowaniu bieżącym. To znaczy, że bieżące składki przeznaczane są na wypłatę obecnych emerytur. Składka w wysokości 19,3%, po połowie płacona jest przez pracownika i pracodawcę. Część osób pracujących na własny rachunek korzysta z systemów prowadzonych przez stowarzyszenia zawodowe, które mają status instytucji prawa publicznego. Osoby ubezpieczone w stowarzyszeniach zawodowych są wyłączone z systemu powszechnego, prowadzonego przez państwo. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy osoba ubezpieczona odprowadza składki do właściwych kas.

O wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 63 lata i były ubezpieczone przez conajmniej 35 lat. Prawo do wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lat mają osoby niezdolne do pracy i bezrobotni, jak i kobiety, które opłacały składki przez co najmniej 15 lat i podlegały obowiązkowi ubezpieczenia powyżej 10 lat po ukończeniu 40 roku życia. Osoby rozpoczynające obecnie życie zawodowe w Niemczech, mimo wysokich składek na ubezpieczenie emerytalne, zdają sobie sprawę z niewystarczalności ubezpieczenia państwowego i decydują się na dodatkowe ubezpieczenie prywatne, by w wieku emerytalnym móc utrzymać wystarczający poziom życia. Prywatne ubezpieczenie emerytalne polecić należy szczególnie osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które w Niemczech w zdecydowanej większości przypadków nie mogą liczyć na żadne świadczenia emerytalne ze strony państwa.

Masz pytanie dotyczące ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech? Zadaj bezpłatnie i niezobowiązująco pytanie doradcy.

Komunikat:

Prosimy o uczciwość i nie umieszczanie kryptoreklamy pod naszymi artykułami, na forum i w kalendarium. Zaśmiecają one serwisy i utrudniają korzystanie z portalu. Na naszym portalu jest wiele możliwości taniej, a nawet bezpłatnej (np. katalog firm) reklamy. Użytkowników wzywamy do bojkotowania firm, które spamują lub w inny nieuczciwy sposów wykorzystują trud, jaki zadaliśmy sobie w celu stworzenia portalu mypolacy.de.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie