Pobierającym ALGII nie przysługują pieniądze na remont

· 703 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Kto pobiera świadczenia z tytułu Arbeitslosengeld II nie ma prawa do zwrotu kosztów za bieżący remont.

Kto pobiera świadczenia z tytułu Arbeitslosengeld II nie ma prawa do zwrotu kosztów za bieżący remont.Lokator nie ma prawnego obowiązku prowadzenia bieżącego remontu. Jeśli dokona go jednak, koszty musi ponieść sam. W ten sposób sąd oddalił skargę bezrobotnej, która zobowiązała się do przeprowadzania bieżących remontów. W czasie ich prowadzenia złożyła podanie o dodatkowe (poza ALG II) środki finansowe.Prośba została odrzucona przez kolejne urzędy. Sąd orzekł, że osoba będąca świadczeniobiorcą ALG II ma jedynie prawo do częściowego zwrotu kosztów renowacji w przypadku wprowadzenia się lub wyprowadzenia z mieszkania, w sytuacji, gdy wymaga tego umowa najmu.

Nie obowiązuje to jednak w przypadku napraw bieżących, ponieważ tego typu terminowe zobowiązanie lokatorskie, z punktu widzenia prawa, jest nieważne.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie