Pobierasz 500 zł w ramach „Rodziny 500+”? Zmniejszą Ci wysokość Kindergeld

· 2.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Pobierasz 500 zł w ramach „Rodziny 500+”? Zmniejszą Ci wysokość Kindergeld

Czy pobieranie zasiłku „500 plus” wyklucza pobieranie Kindergeld? Czy rodzice stracą na nowych przepisach? Obawiać się mogą nieliczni. Wprowadzone w życie uregulowania gwarantują najwyższą możliwą kwotę świadczeń, jaką przewiduje ustawodawstwo Polski bądź Niemiec.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czytamy, że „Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze”. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dopowiada „[...] chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej” (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Na terenie Niemiec te przepisy mają zastosowanie, co oznacza, że Kindergeld się dostanie, ale pomniejszone.

Polskie 500 zł z konsekwencją dla niemieckiego Kindergeld

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego reguluje m.in. wypłaty wszelakich świadczeń rodzinnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pod te regulacje podchodzi również polski projekt „Rodzina 500+”. Dają one rodzinom, w których jeden z rodziców pracuje w Niemczech, możliwość korzystania z polskich i niemieckich świadczeń. Jednakże nie w całości. Jeden kraj wypłaci całość kwoty (zgodnie z własnym ustawodawstwem), drugi z kolei tzw. dodatek dyferencyjny, tj. różnicę między wysokością polskiego zasiłku a wysokością niemieckiego Kindergeld.

Jeśli pobierasz na dziecko 500 zł, pomniejszą Ci Kindergeld o tę kwotę

Pobierając „500 plus” w Polsce, nadal można ubiegać się o Kindergeld w Niemczech. Wtedy wnioskuje się o różnicę między polskim a niemieckim świadczeniem. Jednak trzeba pamiętać o tym, by w pierwszej kolejności złożyć wniosek w kraju, gdzie się pracuje lub gdzie przebywają dzieci. Zgodnie z tym świadczenia wypłaca się w następującej kolejności:

- przepisy unijne dają pierwszeństwo wypłatom świadczeń w kraju, w którym prowadzi się działalność zawodową, np. gdy jeden z rodziców pracuje w Niemczech, a drugi jest w Polsce i nie pracuje, to najpierw wypłaca się należności w Niemczech (czyt. „500 plus” się nie dostanie),

- w sytuacji, gdy małżonkowie pracują w dwóch różnych państwach, to wówczas pierwszeństwo ma kraj, w którym mieszkają dzieci, np. mąż pracuje w Niemczech, żona w Polsce, dzieci mieszkają z matką – pierwszeństwo wypłaty ma Polska, z kolei w Niemczech można ubiegać się o różnicę między świadczeniami, czyli dodatek dyferencyjny; gdy dzieci mieszkają z jednym z rodziców w Niemczech, to w takim przypadku w Polsce nie dostanie się dodatku dyferencyjnego, gdyż „500 plus” jest niższe niż Kindergeld.

Uwaga

Rodzice, którzy starają się o „500 plus”, muszą powiadamiać urząd gminy lub urząd miasta o każdej zmianie, która może wpłynąć na decyzję o przyznaniu świadczenia, czyli poinformować, czy zaczął pracę za granicą, czy przysługuje mu tam zasiłek na dziecko, w jakiej wysokości pobiera zasiłek na dziecko.

Źródło: finanzamt.pl, euro-tax.pl

Zdjęcie: https://www.flickr.com/photos/76657755@N04/7027595009/, autor: Tax Credits

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie