Podstawowe pojęcia niemieckiego prawa spadkowego

· 2.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Prawie każdy z nas ma w swoim życiu do czynienia ze spadkiem i prawem spadkowym. Dlatego warto zaznajomić się z podstawowymi pojęciami tej dziedziny prawa.

W prawie spadkowym podstawowe znaczenie mają pojęcia: spadkodawca, spadkobierca, spadek, dziedziczenie.

Spadkodawcą (Erblasser) jest osoba fizyczna, po śmierci, której jej majątek przechodzi na inne podmioty tzn. spadkobierców. Spadkodawcą może być wyłącznie człowiek, czyli osoba fizyczna.

Spadkobiercą (Erbe) czyli podmiotem, na który przechodzi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Spadkobiercą może być także dziecko poczęte, ale nieurodzone w chwili otwarcia spadku.

Spadek (Erbschaft, Nachlass) jest to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących z chwilą jego śmierci na określoną osobę lub osoby. Do spadku należą, zatem prawa i obowiązki, które jednocześnie spełniają cztery wymagania:

a) mają charakter cywilnoprawny tzn. prawa i obowiązki, które uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym lub innych ustawach zaliczanych do prawa cywilnego,

b) mają charakter majątkowy- na ogół przyjmuje się, że prawami niemajątkowymi są te, które nie są bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawnionego. Do takich praw oraz odpowiadających im obowiązków należą bez żadnych wątpliwości dwie ich kategorie: dobra osobiste oraz niektóre prawa rodzinne np. prawa i obowiązki wynikające z małżeństwa lub władzy rodzicielskiej, prawo żądania rozwodu, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa albo macierzyństwa.

c) nie są ściśle związane z osobą zmarłego, chodzi tu o prawa, które służą zaspokojeniu indywidualnego interesu uprawnionego (np. służebności) oraz obowiązki, które związane są z sytuacją konkretnej osoby jak np. obowiązek alimentacyjny

d) przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy osoby te są spadkobiercami - sytuacje takie przewidują przepisy szczególne, wskazujące konkretne osoby, na które przechodzą poszczególne prawa czy obowiązki np. prawo do odszkodowania za niesłuszne skazanie, służebność mieszkania, kwota ubezpieczenia osobowego czy rachunku bankowego.

Dziedziczenie ujęte jako przejście na spadkobierców praw i obowiązków majątkowych zmarłego jest sposobem nabycia tych praw i obowiązków, który w prawie cywilnym nosi nazwę następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, czyli sukcesji uniwersalnej. Przejście na spadkobiercę wszystkich praw i obowiązków majątkowych należących do spadku następuje wskutek jednego zdarzenia prawnego, którym jest otwarcie spadku.

Zachowek (Pflichtteil) jest uprawnieniem przysługującym bliskim spadkodawcy (zstępnym, małżonkowi i rodzicom) na wypadek pominięcia ich przez spadkodawcę w testamencie.
Prawo do zachowku polega, bowiem na tym, że uprawnione osoby mogą żądać od spadkobiercy testamentowego wypłacenia im kwoty pieniężnej odpowiadającej określonej części wartości należnego im z mocy ustawy udziału spadkowego.

dr Andrzej Remin
Fachanwalt für Erbrecht
Adwokat specjalista do spraw spadkowych
50933 Köln: Leinsamenweg 54
Tel. 0221. 925.37.56
Fax.0221. 925.37.58
office@remin.de
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie