Powołujesz do życia nową fimę? Sprawdź, czy musisz mieć dyplom mistrzowski

· 7.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Powołujesz do życia nową fimę? Sprawdź, czy musisz mieć dyplom mistrzowski

Swoboda działalności gospodarczej jest podstawowym prawem w Niemczech. Innymi słowy, każdy ma prawo mieć własną firmę, chyba że normy prawne nakładają pewne ograniczenia. Które branże wymagają specjalnych pozwoleń, a które rzemiosła można wykonywać bez obaw o dyplomy i licencje?

Co charakteryzuje przedsiębiorcę? Działa na własny rachunek, długoterminowo, czyli z zamiarem powtarzania i kontynuowania działalności, osiągając dochody, nie wykonując przy tym wolnego zawodu i nie pracując w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, służbie cywilnej i nie parając się zajęciem sprzecznym z obyczajami społecznymi.

Rozpoczęcie własnej działalności często traktuje się jako pracę dodatkową. Jest ona przedmiotem tego samego ustawodawstwa jak jej odpowiednik w pełnym wymiarze godzin. Np. trzeba powiadomić Urząd ds. Działalności Gospodarczej o powołaniu do życia firmy. Z kolei jeśli ktoś zaangażuje się dodatkowo w freelancing, musi się zarejestrować we właściwym urzędzie skarbowym. Różnice między tym rodzajem działalności a tą, która jest jedynym źródłem dochodu, będą dotyczyć np. ubezpieczenia społecznego czy możliwości dotacji.

Formy działalności, które wymagają pozwoleń/certyfikatów/licencji

Ograniczenia w swobodzie działalności gospodarczej występują głównie w obszarach, w których zarówno dobro wpólne, jak też zdrowie i bezpieczeństwo osób indywidualnych mogą być zagrożone. Osoby, które chcą uruchomić tego typu działalność, muszą na ogół uzyskać specjalne zezwolenie od władz. Będą one też wymagać potwierdzenia wiarygodności i dowodu na uregulowane kwestie finansowe. W przypadku niektórych profesji wymaga się też poświadczenia specjalistycznej wiedzy i kompetencji bądź spełnienia warunków odnośnie do miejsca pracy. A oto przykłady branż/dziedzin/zawodów, które wymagają certyfikacji: pogotowie ratunkowe, pośrednictwo inwestycyjne kapitałowe/kredytowe/ubezpieczeniowe, aukcje, wynajem samochodów, zakłady gastronomiczne serwujące alkohol, bary typu fast food, firmy windykacyjne, doradztwo finansowe/inwestycyjne, porady prawne, transport drogowy, korporacje taksówkarskie, organizowanie loterii, zwalczanie szkodników, agencje pracy tymczasowej, handel bronią palną, biura podróży, sprzedaż hurtowa leków.

Rzemieślnicy i handlowcy

Rzemiosło i handel klasyfikuje się jako działalność handlową, dlatego też muszą być zarejestrowane w Gewerbeamt. Rzemieślnicy i handlowcy świadczą niektóre usługi na żądanie lub produkują wyroby na zamówienie. Branże te działają zgodnie z Ustawą o rzemiośle. Przed rozpoczęciem ww. działalności trzeba zarejestrować się w Rejestrze Rzemieślników bądź figurować na liście rzemieślników, którzy nie muszą posiadać certyfikatów, bądź też być na liście firm stowarzyszonych w Izbie Rzemieślniczej.

Zawody wymagające certyfikacji (dyplomu mistrzowskiego)

Załącznik A Ustawy wymienia łącznie 41 zawodów, które obowiązkowo muszą posiadać certyfikację. Dyplom mistrza rzemiosła jest warunkiem wpisu do Rejestru Rzemieślników, a co za tym idzie – uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie działalności w danej branży. Taki wymóg uzasadnia się m.in. przez niebezpieczny charakter niektórych z profesji, który skutkuje odpowiednio rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony i solidnego przygotowania zawodowego. Przykładami takich zawodów są: rusznikarze, hydraulicy, elektrycy, tynkarze, cukiernicy, rzeźnicy i inni. Pełna lista dostępna jest tu: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/hwo-anlage-a,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf. Jeśli odpowiednie wykształcenie zdobyto w Polsce, należy okazać dokument, który to potwierdzi – przetłumaczony na język niemiecki bądź potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Wyjątki od obowiązku posiadania wymaganego dyplomu

W pewnych okolicznościach można pracować na własny rachunek bez dyplomu mistrzowskiego – jako czeladnik lub wykwalifikowany pracownik. Jednak trzeba udowodnić, że posiada się co najmniej 6 lat doświadczenia w danym zawodzie, z czego 4 lata spędziło się na stanowisku kierowniczym. Fakt ten powinny potwierdzać np. referencje bądź świadectwo pracy. Technicy aparatów słuchowych, optycy, technicy ortopedyczni, dentyści i kominiarze są wyłączeni z tej regulacji. Brak odpowiednich kwalifikacji (dyplomu mistrza lub wystarczająco długiego doświadczenia) nie dyskwalifikuje jeszcze przed rozpoczęciem działalności rzemieślniczej. Warunkiem jest zatrudnienie kogoś, kto taki dyplom mistrza rzemiosła posiada. Inżynierowie, osoby po studiach i certyfikowani technicy mogą ubiegać się o wpis w Rejestrze Rzemieślników (mimo że nie posiadają dyplomu mistrzowskiego), o ile branża, w której chcą działać, jest ściśle związana z kierunkiem ich wcześniejszej edukacji. Dopuszczalne jest również wykonywanie prostych prac w ramach rzemiosła, które zwykle wymaga certyfikacji. To oznacza, że egzamin mistrzowski nie jest wymagany dla prac, których można się nauczyć w przeciągu 2–3 miesięcy. Jeszcze jeden wyjątek dotyczy zagranicznych kwalifikacji, które w Niemczech uznaje się za zbieżne z niemieckim egzaminem mistrzowskim tylko w części. Generalnie nie można pracować w zawodzie, który nie pokrywa w całości wymaganych kwalifikacji. Jednak dopuszcza się praktykowanie go w części, np. fryzjer męski nie będzie mógł strzyc kobiet. Lista odstąpień jest znacznie większa, dlatego warto upewnić się w Izbie Rzemieślniczej, który zawód można wykonywać przez żadnych ograniczeń.

Rzemiosła, które nie potrzebują certyfikacji

Załącznik B do Ustawy o rzemiośle określa, wobec których zawodów nie wymaga się certyfikatów. Lista dzieli się na 2 części. Pierwsza zawiera 53 zawody, które można wykonywać bez żadnych formalnych kwalifikacji, np. fotograf, złotnik, jubiler, dekarz, lutnik. Druga część składa się z 57 profesji, których dotyczy ta sama zasada, czyli nie wymaga się dyplomu. Jednak w ich wypadku trzeba zarejestrować działalność w ewidencji rzemiosła użytkowego, np. kosmetyczka, krawiec, oczyszczanie kanalizacji, zakłady pogrzebowe i inne. Lista wszystkich sektorów działalności dostępna jest tu: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/hwo-anlage-b,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.

Ewa Kuchta

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/rzemie%C5%9Blnik-sofa-produkcja-895670/, autor: topview

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie