Powrót z wakacji i przymusowa kwarantanna. Czy nadal należy Ci się wynagrodzenie?

· 15.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Powrót z wakacji i przymusowa kwarantanna. Czy nadal należy Ci się wynagrodzenie?

Sytuacja epidemiologiczna w Niemczech szybko się zmienia. Może okazać się, że w czasie Twojego urlopu miejscowość, w której odpoczywasz stanie się obszarem ryzyka z rosnącą liczbą zakażeń, a po wakacjach zamiast do pracy, pójdziesz na przymusową kwarantannę. Czy w takiej sytuacji przysługuje Ci wynagrodzenie?

Ograniczenia w podróżowaniu wynikające z epidemii koronawirusa są stopniowo łagodzone, a turyści mogą odbywać krajowe i zagraniczne podróże. Jednak nie wszystkie kraje są bezpieczne. W niektórych z nich nadal występuje duże ryzyko zakażenia się koronawirusem, a i sytuacje epidemiologiczna w Niemczech nie jest stabilna. Może okazać się, że w czasie Twojego urlopu miejscowość, w której przebywasz stanie się obszarem ryzyka z rosnącą liczbą infekcji. Oznacza to, że zamiast powrotu do pracy, czeka Cię przymusowa, 14-dniowa kwarantanna. Czy w takiej sytuacji przysługuje Ci wynagrodzenie?

Powrót z wakacji i przymusowa kwarantanna. Czy nadal należy Ci się wynagrodzenie?

Zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem, tylko pracownicy podlegający kwarantannie nadanej na mocy ustawy o ochronie przed zakażeniami (nadawana jest ona osobom, które miały bezpośredni lub pośredni kontakt z zakażonym), otrzymują odszkodowanie.

Uwaga: Inaczej jest, jeśli kwarantanna została narzucona z powodu przepisów dotyczących wjazdu do poszczególnych krajów związkowych. Na przykład w Nadrenii Północnej-Westfalii kwarantanna po wakacjach jest regulowana przez tzw. rozporządzenie w sprawie wjazdu do kraju. Należy zatem obawiać się, że pracodawca nie zapłaci za pobyt pracownika na kwarantannie, ponieważ jej zasada nie odbywa się na mocy ustawy o ochronie przed zakażeniami, lecz na rozporządzeniu w sprawie wjazdu do kraju. Niniejsze rozporządzenie nie przewiduje wypłaty odszkodowania z tytułu kwarantanny.

> Powrót z wakacji i kwarantanna w Niemczech. Pułapka na podróżnych wyjeżdżających za granicę

Jeśli miasto lub kraj zostanie sklasyfikowany jako obszar ryzyka (klasyfikacji miasta lub kraju jako obszaru ryzyka dokonuje Federalne Ministerstwo Zdrowia po wspólnej analizie sytuacji z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych) w czasie urlopu pracownika, a ten zostanie wysłany na obowiązkową kwarantannę, ma prawo do pełnego wynagrodzenia. Jednak każdy, kto umyślnie podróżuje do obszaru ryzyka i akceptuje możliwość niezdolności do pracy, musi liczyć się z tym, że w czasie odbywania kwarantanny lub infekcji koronawirusem (na czas rekonwalescencji) nie otrzyma wynagrodzenia.

Wakacje w czasach epidemii. Czy szef może zabronić Ci wakacyjnego wyjazdu?

Miejsce wakacyjnego wyjazdu jest prywatną sprawą pracownika, a pracodawca nie ma prawa do wydawania w tej kwestii zakazów lub nakazów. Oznacza to, że pracodawca nie może Ci zabronić podróży np. do kraju o ryzyku zakażenia się koronawirusem, ale ma prawo zapytać Cię o miejsce wakacyjnej podróży z tytułu praw do ochrony zdrowia pozostałych pracowników.

Zdjęcie: pexels.com, jeshoots.com

Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie