Pozwolenie na pobyt w Niemczech

· 11.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Pozwolenie na pobyt w Niemczech

Każdy kto zamierza przebywać na terenie Niemiec więcej niż 3 miesiące musi otrzymać pozwolenie na pobyt; dotyczy to również obywateli UE. Składając wniosek o pozwolenie na pobyt trzeba najczęściej zebrać kilka niezbędnych w tym celu dokumentów:

Wydawaniem pozwoleń na pobyt zajmuje się lokalne biuro imigracyjne (Ausländeramt). By złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt, trzeba się najpierw zameldować (podać swój adres) w lokalnym Einwohnermeldeamt. Tam można również pobrać formularze potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt.
 

Obywatele Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Izraela, Japonii, Nowej Zelandii, Szwajcarii (i oczywiście obywatele UE) mogą składać wnioski o pozwolenie na pobyt po przyjeździe do Niemiec bez wizy. Osoby pracujące w Niemczech i mieszkające poza tym krajem (tzw. pracownicy przygraniczni) powinni starać się o pozwolenie na pobyt u lokalnych władz swego miejsca pracy.

Formalności
 

Składając wniosek o pozwolenie na pobyt trzeba najczęściej zebrać wszystkie z poniższych dokumentów:
ważny dowód osobisty lub paszport
dwa aktualne zdjęcia paszportowe
dowód ubezpieczenia zdrowotnego
deklarację miejsca pobytu (Anmeldebestätigung)
dowód posiadania środków finansowych (zazwyczaj list od pracodawcy) lub – w przypadku studentów lub nie zatrudnionych – odpowiednich środków finansowych (Finanzierungsnachweis - około 700 €/miesięcznie). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie są zobowiązane do potwierdzenia ich sytuacji finansowej.
Świadectwo Zdrowia na pozwolenie na pobyt (Gesundheitszeugnis für Aufenthaltserlaubnis), który można uzyskać u każdego niemieckiego lekarza lub w urzędzie zdrowia (Gesundheitsamt). Certyfikat u lekarza kosztuje około 150 €, a w przychodni ok. 75 €.
świadectwo o niekaralności (Führungszeugnis), które można też uzyskać w Ambasadzie RP lub w konsulacie

W zależności od statusu, jaki posiada się w Niemczech, należy potwierdzić go, przedkładając jeden z poniższych dokumentów:
Pracownicy: dowód zatrudnienia lub oferta zatrudnienia (zwykle kontrakt o pracę lub list od pracodawcy)
Studenci: dowód przyjęcia na uczelnię
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą: dowód swojego statusu, na przykład członkostwo w stowarzyszeniu zawodowym lub handlowym, numer rozliczenia podatkowego VAT lub REGON
Przygraniczni pracownicy (tzn. osoby pracujące w Niemczech, a mieszkające na stałe w innym kraju członkowskim, do którego powracają co najmniej raz w tygodniu): dowód zatrudnienia oraz stałego zamieszkania w innym kraju członkowskim

Telefon do biura emigracyjnego - oszczędność czasu

 

Przed udaniem się do biura imigracyjnego najlepiej jest tam wcześniej zadzwonić aby dowiedzieć się najnowszych szczegółów. Wymagania często się zmieniają, lepiej więc postarać się o zdobycie jak największej ilości szczegółów. Nie jest to najprzyjemniejsze miejsce do spędzenia czasu, dlatego dobrze jest wiedzieć dokładnie jakie dokumenty są potrzebne aby uniknąć powtórnych wycieczek do biura. Warto zorientować się w jakich godzinach biuro jest otwarte.

Trzeba pamiętać, że w większości Ausländerbehörde są długie kolejki. Aby zminimalizować czas oczekiwania lepiej przyjechać jak najwcześniej. Jeśli wszystkie dokumenty są w porządku rozmowa z urzędnikiem nie powinna trwać dłużej niż dziesięć minut.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie