Praca dla studentów

· 1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Większość studentów pracuje aby opłacić swoje studia, ewentualnie zarobić na własne wydatki. Zagraniczni studenci maja takie samo prawo jak niemieccy, bez potrzeby posiadania specjalnych pozwoleń

Większość studentów pracuje aby opłacić swoje studia, ewentualnie zarobić na własne wydatki. Zagraniczni studenci maja takie samo prawo jak niemieccy, bez potrzeby posiadania specjalnych pozwoleń. Zezwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę otrzymują także członkowie najbliższej rodziny (w przypadku studentów za najbliższą rodzinę uważa się dzieci oraz małżonka).

Czas pracy studentów jest ograniczony do 90 dni w roku lub określonej liczby godzin tygodniowo (miesięcznie). Niektóre landy dopuszczają pracę w dni wolne od nauki. Typową pracą dla studentów jest zatrudnienie w barach i restauracjach, w biurach, firmach kurierskich czy firmach sprzątających. Przeciętne wynagrodzenie waha się w granicach 10-15€/godz. Za działalność zarobkową są uważane zazwyczaj również płatne praktyki oraz wolontariat. Propozycje pracy można znaleźć we wszystkich internetowych portalach gazet, portalach poświęconych pracy dla studentów, w stowarzyszeniach studenckich i na uczelniach. Zwyczajowo w okresie przerwy letniej i zimowej studenci organizują sobie staże w zakładach pracy. Jest to znakomita okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych i nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Często osoby które nie pracowały w okresie studiów, po ich ukończeniu mogą mieć kłopoty ze znalezieniem pracy. Uczelnie często starają się pomóc w znalezieniu odpowiedniego stażu, najczęściej na okres przerwy letniej. Międzynarodowe stowarzyszenie studentów AIESEC pomaga i organizuje staże w 90 krajach na całym świecie, kontakt ułatwiają strony organizacji: www.aiesec.pl, www.aiesec.de.

Szereg czasopism dla studentów pomaga w odpowiedni sposób pokierować rozwojem kariery zawodowej. W internecie można znaleźć informacje o perspektywach zatrudnienia w różnych dziedzinach, porady w tworzeniu CV itp. Organizowane są również dla studentów i absolwentów targi pracy.Oferta stałej pracy po ukończeniu studiów na uczelni niemieckiej nie upoważnia do pozostania w Niemczech z pobytową wizą studencką. Oficjalnie wymaga się powrotu do kraju i stamtąd ubiegania się o wizę pobytową i pozwolenie na pracę. Jeśli pracodawcy zależy na szybkim podjęciu przez danego absolwenta pracy, powinien wynająć prawnika, który przeprowadzi całą procedurę.Osoba, która zakończyła studia i podjęła praktyki bezpłatne, traktowana jest jako niezatrudniona i jest zobowiązana do udokumentowania posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie