Prawo do urlopu

· 1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

W sporze o możliwości do przesunięciu urlopu po 1 marca roku następnego, Europejski Sąd Najwyższy opublikował prawną ekspertyzę.

Jak podano: w przypadku kiedy urlop przypadający na dany rok nie może być wykorzystany w związku z chorobą, musi istnieć możliwość przesunięcia na czas późniejszy.

W uzasadnieniu napisano, że „pracownik pozostający w stosunku pracy ma w każdym wypadku prawo do finansowego zadośćuczynienia w sytuacji niewykorzystanego urlopu”. Osoba zatrudniona ma prawo bądź to do wolnego czasu bądź to do rekompensaty finansowej również wówczas, gdy przez cały rok pozostawał na zwolnieniu chorobowym.

Ekspertyza prawna została wydana na wniosek Regionalnego Sądu Pracy w Düsseldorfie. Pytanie dotyczyło czy prawo do urlopu faktycznie ustaje 31 marca następnego roku. W konkretnej sprawie dawny pracownik zażądał od byłego pracodawcy rekompensaty w kwocie 14 000 euro za niewykorzystany w przeciągu dwóch lat urlop. Pracodawca był zdania, że zatrudnionemu w związku z chorobową niezdolnością do pracy urlop nie przysługuje.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie