Prawo jazdy - uregulowania szczególne dla studentów i uczniów

· 673 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Fakt pobierania nauki na uczelni wyższej lub w szkole nie pociąga za sobą przeniesienia miejsca stałego pobytu. Prawo jazdy, jakie w swoim kraju ojczystym uzyskają studenci lub uczniowie zachowuje

Fakt pobierania nauki na uczelni wyższej lub w szkole nie pociąga za sobą przeniesienia miejsca stałego pobytu. Prawo jazdy, jakie w swoim kraju ojczystym uzyskają studenci lub uczniowie zachowuje zatem ważność podczas pobytu na uczelni lub w szkole w Republice Federalnej Niemiec. Studenci lub uczniowie z innych krajów członkowskich mogą także ubiegać się w Republice Federalnej Niemiec o wydanie prawa jazdy, jeżeli ich pobyt tutaj wynosi, co najmniej sześć miesięcy To samo dotyczy osób z miejscem stałego pobytu w Republice Federalnej Niemiec, jeżeli uczęszczają na uczelnię lub do szkoły, przez co najmniej sześć miesięcy w innym kraju członkowskim. Są one zobowiązane do niezwłocznego zarejestrowania prawa jazdy po przyjeździe do Republiki Federalnej Niemiec, jeżeli nie posiadają jeszcze prawa jazdy dłużej niż dwa lata.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie