Urlop a niemieckie prawo pracy

· 37.7k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Urlop a niemieckie prawo pracy

Ciekawa kwestia w zakresie prawa pracy są regulacje dotyczące dniu urlopowych. Jakie prawa i obowiązki ma w tej kwestii pracownik a jakie pracodawca? Na co powinniśmy zwracać szczególna uwagę podczas regulacji dni urlopowych? Poniżej znajda Państwo najważniejsze informacje dotyczące prawa do urlopu.

Czy pracodawca może odmówić urlopu pracobiorcy? 

Każdemu pracownikowi zasadniczo przysługuje prawo do urlopu, jednakże często dochodzi do konfliktów związanych z jego terminem, czy też czasem trwania.

Pracodawca ma prawo do odmówienia udzielenia urlopu w okresie, w którym jest on najbardziej pożądany, w tym także podczas świąt Bożego Narodzenia, czy Sylwestra pracobiorca nie ma prawa do dni urlopowych.

W sytuacji, gdy, dwóch pracowników tego samego działu chce otrzymać urlop podczas ferii letnich, pierwszeństwo ma ten, który posiada dzieci z obowiązkiem szkolnym.

Ile dni urlopowych przysługuje pracownikowi?

Uprawnienie do urlopu jest zazwyczaj określone w umowie o pracę lub wynika z układu zbiorowego.

Pracownicy są prawnie uprawnieni do minimalnego urlopu rocznego, który jest regulowany ustawą o minimalnym wymiarze urlopu dla pracowników (ustawa federalna o minimalnym wymiarze urlopu). Zgodnie z § 3 ust. 1 BUrlG wynosi to co najmniej 24 dni robocze w roku. Dniem roboczym są dni od poniedziałku do soboty (= 6-dniowy tydzień pracy). Pracownikom przysługuje zatem ustawowy minimalny wymiar urlopu w wysokości 4 tygodni w roku (24 dni robocze: 6 dni roboczych).

Czy pracobiorca ma prawo do urlopu podczas okresu próbnego?

Podczas okresu próbnego pracodawca ma prawo do odmowy przyznania urlopu pracownikowi, pomimo że za ten okres pracy również przysługują mu dni urlopowe.

Uzasadnieniem może być fakt, iż celem okresu próbnego jest poznanie oraz możliwość oceny nowego pracownika. Jest to jak najbardziej uzasadniony i zgodny z prawem powód odmowy urlopu.

Czy pracodawca ma prawo cofnąć urlop, który został już wcześniej zatwierdzony?

Zasadniczo, jeżeli coś zostało zatwierdzone pozostaje zatwierdzonym. W przypadku złamania tej zasady występuje ryzyko możliwego postępowania sądowego.

Istnieje jednak kwestia, którą może wykorzystać pracodawca, mianowicie absolutna konieczność cofnięcia zatwierdzonego urlopu spowodowana nagłymi i nieprzewidzianymi wydarzeniami. Pracobiorca musi jednak udowodnić przed sądem, że jego urlop został faktycznie zatwierdzony.

Czy pracobiorca musi być osiągalny dla pracodawcy podczas urlopu?

Pracownik nie musi być osiągalny dla pracodawcy podczas swojego urlopu, a tym samym pracodawca nie może tego wymagać od swojego pracownika. Urlop, zgodnie z treścią ustawy, jest czasem poświęconym na odpoczynek.

Wyjątek stanowi fakt absolutnej konieczności porozumienia się pracodawcy z pracownikiem, niezależnie od miejsca jego przebywania, w przypadku nagłej sytuacji nie pozwalającej na inne rozwiązanie.

Czy pracodawca ma prawo do przerwania urlopu pracownikowi?

Wbrew woli pracobiorcy jest to naturalnie niemożliwe. Jedynym dopuszczalnym motywem jest fakt zagrożenia egzystencji firmy, zatem choroba kolegi z pracy nie jest wystarczającym powodem. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich związanych z tą sytuacją kosztów. Za przepracowane dni urlopowe pracobiorca ma prawo do przesunięcia ich w czasie, bądź otrzymania wynagrodzenia.

Czy pracobiorca w przypadku choroby podczas okresu urlopu może odzyskać dni urlopowe?

W przypadku, gdy pracobiorca posiada zwolnienie lekarskie za okres, w którym znajduje się na urlopie, dni urlopowe zostaną mu przywrócone. Ma zatem prawo do wykorzystania tego urlopu w okresie późniejszym.

Co w przypadku niewykorzystania dni urlopowych w ciągu roku?

Po transmisji świątecznej: Wygaśnięcie urlopu z dniem 31 marca następnego roku.

W przypadku przeniesienia urlopu na rok następny, musi on zostać wykorzystany w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Celem jest zapobieżenie kumulacji uprawnień urlopowych. Zwłaszcza, że nie spełnia to pierwotnego celu przepisu, jakim jest odzyskanie pracownika. Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany do dnia 31 marca następnego roku, wygasa on ostatecznie i bez prawa do jego zastąpienia.

Wyjątki od tej zasady można znaleźć w szczególnych okolicznościach § 7 ust. 3 zdanie 2 i 3 BUrlG, § 17 zdanie 2 MuSchG, § 17 ust. 2 BEEG i § 4 ust. 2 ArbPlSchG i dotyczą np. pracowników na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Zasadniczo urlop może zostać przeniesiony na następny rok tylko wtedy, gdy wniosek został złożony w bieżącym roku, jednakże nie mógł zostać wykorzystany, z powodu pilnych względów osobistych lub pilnych względów operacyjnych.

Pilnymi powodami osobistymi są na przykład:

- Niezdolność do pracy.

- Choroba członka rodziny, nad którym należy sprawować opiekę.

- Choroba partnera, z którym urlop ma być spędzony.

Może być to spowodowane pilnymi przyczynami operacyjnymi:

- Zamówienia regularne lub sezonowe.

- Problemy techniczne lub administracyjne w działalności operacyjnej.

Przekazanie urlopu nowemu pracodawcy

Jeśli pracownicy zmienią pracę w ciągu jednego roku, mogą ubiegać się o pozostały urlop od starego miejsca pracy u nowego pracodawcy.

W celu uniknięcia podwójnego wykorzystania urlopu przez pracownika, poprzedni pracodawca jest prawnie zobowiązany na mocy § 6 ust. 2 BUrlG do wydania zaświadczenia stwierdzającego, ile urlopu zostało już przyznane lub zrekompensowane w bieżącym roku kalendarzowym.

Informacje o publikacji
Adres
Münster, Alter Steinweg 22-24
Wybraliśmy dla Ciebie