Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – najważniejsze fakty

· 5.7k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – najważniejsze fakty

Ostatnia reforma zdrowotna w Niemczech nakłada na obywateli powszechny obowiązek ubezpieczenia na wypadek choroby. W systemie państwowym (GKV) bądź prywatnym (PKV). Jaka jest przewaga ubezpieczenia prywatnego nad państwowym? Kto może z niego skorzystać?

Ostatnie lata to stały wzrost członków prywatnych ubezpieczalni zdrowotnych. W 1998 roku było to 7,2 miliona członków, podczas gdy w 2015 liczba ta wzrosła do ponad 9 milionów. Państwo generalnie nie reguluje zakresu świadczeń prywatnych ubezpieczalni (który bardzo często jest bogatszy niż świadczenia oferowane przez państwowe kasy chorych). Aczkolwiek mają one obowiązek oferować swoim klientom taką podstawową taryfę, która zapewni przynajmniej te same świadczenia, co ubezpieczalnie państwowe.

Jakie korzyści płyną z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?

* opieka zdrowotna na najwyższym poziomie

* niczym nieograniczone możliwości wyboru zakresu ubezpieczenia

* wysokość składki, rodzaj pakietu i konkretne rozwiązania dobiera się indywidualnie

* lekarze wszystkich specjalności udzielają bezpłatnych konsultacji

* w zależności od zakresu usług wybranego ubezpieczenia – brak ograniczeń, skierowań i limitów; możliwość wyboru pokoju w szpitalu; zwrot kosztów za protezy zębowe i leczenie u specjalistów medycyny naturalnej; ważność ubezpieczenia na całym świecie; pokrycie kosztów transportu z zagranicy

* łatwiejszy dostęp do badań laboratoryjnych i diagnostycznych zleconych przez lekarzy

* komfort wyboru dowolnego lekarza, kliniki i szpitala

* zwiększone poczucie bezpieczeństwa

* mniejsze kolejki lub ich brak, znacznie krótsze oczekiwanie na wizyty

* możliwość zwrotu składek bądź ich obniżenia, gdy korzysta się z ubezpieczenia rzadko lub wcale

* refundacja kosztów leczenia

* szerszy zakres opieki stomatologicznej niż w ubezpieczeniu państwowym

* pokrycie kosztów prowadzenia ciąży

* opieka obejmuje wiele chorób od samego początku, terapie i leki

* gwarancja świadczeń przez cały okres trwania umowy

Kto pokrywa koszty leczenia w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Dla prywatnego systemu charakterystyczne jest to, że taryfę dopasowuje się do osoby indywidualnie. Koszty leczenia pokrywa się samodzielnie, po czym przedkłada się towarzystwu ubezpieczeniowemu rachunki. Wówczas ubezpieczyciel zwraca poniesione koszty.

Czy prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić członkostwa?

Zdarza się, że prywatne ubezpieczalnie mogą odmówić członkostwa, o ile ryzyko wydaje się zbyt duże. Dzieje się tak w przypadku niektórych przebytych i obecnych chorób. W tej sytuacji mogą też zażądać znacznie wyższej składki niż w stosunku do osoby zdrowej.

Kto może ubezpieczyć się w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Członkiem prywatnej kasy chorych nie może być każdy. Z prywatnego ubezpieczenia mogą skorzystać ci, którzy nie mają obowiązku przynależności do państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. Są to:

* wykonawcy wolnych zawodów (tzw. freelancerzy),

* osoby samozatrudnione,

* urzędnicy państwowi,

* studenci,

* osoby na etacie, których roczny dochód brutto jest wyższy niż 56 250 euro. Przy czym wcześniej trzeba wypisać się z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli się w nim było) i przekroczyć ustawowy limit dochodu przynajmniej na rok przed wstąpieniem do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,

* do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego można też włączyć dzieci. Ich składki będą znacznie niższe niż w przypadku dorosłych. Aczkolwiek za każde dziecko i małżonka płaci się osobne stawki.

Czy osoby bez prawa do prywatnego ubezpieczenia mogą się dodatkowo zabezpieczyć?

Osoby, które nie mają prawa przystąpić do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być np. dodatkowe ubezpieczenie dentystyczne, okulistyczne, pielęgnacyjne czy ubezpieczenie na terapię metodami alternatywnymi.

W jaki sposób ustala się stawki ubezpieczenia?

Składki na ubezpieczenie prywatne oblicza się indywidualnie według ryzyka. Pod rozwagę bierze się stan zdrowia, wiek ubezpieczonego i taryfę w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Kryterium nie jest wysokość dochodu. Warto podkreślić, że im człowiek starszy, tym opcja ubezpieczenia prywatnego może okazać się mniej korzystna (wzrost stawki).

Czy będąc ubezpieczonym prywatnie, można wrócić do państwowej kasy chorych?

Tak, jednak nie jest to takie proste. Aby przejść na ubezpieczenie państwowe, trzeba minimum przez rok osiągać dochody niższe niż 4687,50 euro miesięcznie. Na ubezpieczenie w państwowej kasie chorych przejdą też osoby bezrobotne. Osoby powyżej 55 roku życia nie mają już możliwości zmiany formy ubezpieczenia.

Co warto wiedzieć i sprawdzić przed wyborem prywatnego ubezpieczyciela?

Przed wyborem właściwej ubezpieczalni warto sprawdzić, czy a) ma stabilne podstawy finansowe i skutecznie działa na rynku, b) oferuje różnorodne taryfy, czy jest z czego wybierać, c) za niewykorzystane usługi firma zapewnia zwrot składek, d) z ubezpieczalnią można skontaktować się w łatwy sposób, czy ma infolinię.

Decydując się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, należy pamiętać, że a) każdy członek rodziny musi ubezpieczyć się indywidualnie, b) ubezpieczyciel wnikliwie przygląda się stanowi zdrowia potencjalnego ubezpieczonego, dlatego proces aplikacyjny jest bardziej złożony, c) nie zaleca się prywatnego ubezpieczenia osobom z pokaźną listą przebytych chorób, ponieważ składki mogą być bardzo wysokie, d) opłaty za leczenie wykazuje się na rachunkach, które trzeba wysłać do ubezpieczalni, e) w przypadku obcokrajowców prywatne ubezpieczalnie mogą wymagać minimalnego okresu stałego miejsca zamieszkania na terenie Niemiec.

Czy wskazane jest, by zmieniać prywatnego ubezpieczyciela?

Taką decyzję dobrze jest przemyśleć i nie podejmować jej pochopnie, gdyż może nieść za sobą kosztowne konsekwencje. Jak już wybierze się jedną ubezpieczalnię, to z reguły będzie ona odpowiadać za klienta przez całe życie. Z czym wiąże się zmiana ubezpieczyciela? Z ponowną kontrolą stanu zdrowia, kolejną opłatą prowizji, ze stratą zaoszczędzonych pieniędzy, z wysokimi składkami w podeszłym wieku.

Ewa Kuchta

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/nadci%C5%9Bnienie-t%C4%99tnicze-867855/, autor: Steve Buissinne

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie