Przepis o jednakowym traktowaniu

· 815 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu zawodowym z powodu wieku, religii, pochodzenia, płci, orientacji seksualnej lub niepełnosprawności.

Od roku obowiązuje przepis o jednakowym traktowaniu kobiet i mężczyzn. Nie zadowolił on z pewnością wszystkich oczekiwań, ale pomimo mankamentów udowodnił, że można budować nowe standardy.

„Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz” (AGG) w ogólnym zarysie mówi o zasadzie, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu zawodowym z powodu swojego wieku, religii, etnicznego pochodzenia, swojej płci a także orientacji seksualnej, jak również z powodu swojej niepełnosprawności.

W publicznych debatach politycy spierali się o te przepisy. Jedni obawiali się, „papierowego” prawa, które w realnych sytuacjach niewiele zmieni. Inni byli zdania, że biurokratyczna gmatwanina rozłoży oddziały personalne, ponieważ osoby lubiące się procesować zaleją sądy skargami nieprzyjętych, bądź zwolnionych pracowników.

Okazuje się, że nie zrealizowały się obawy przed falą skarg. Większość zwracających się do placówek antydyskryminacyjnych nie przychodzi ze skargą, ale oczekuje porozumienia stron. Faktem jest, że samo istnienie prawa nie zmieni w sposób gwałtowny sposobu myślenia, ale przynajmniej staje się powodem do zastanowienia. Dzięki temu odrzucona, powiedzmy z powodów irracjonalnych, osoba kandydująca na dane stanowisko a spełniająca kryteria kwalifikacyjne, ma prawo do otrzymania uzasadnienia decyzji. Nieuzasadnione okazały się obawy sceptyków mówiących, że nowe prawo będzie mieć niewielkie zastosowanie w praktyce. Są już też pierwsze wyroki skazujące. Dotyczą najczęściej dyskryminacji finansowej kobiet, które pracując na takich samych jak mężczyźni stanowiskach, otrzymują niższe wynagrodzenie.

Przykłady takie pokazują, że pomimo całej biurokratycznej otoczki nowe przepisy o jednakowym traktowaniu są potrzebne. Oczywiście, że nie znikną w mgnieniu oka z firm krzywdzące zachowania, ale z pewnością AGG przyczynia się do zmiany głęboko zakorzenionych przyzwyczajeń i przemyślenia pewnych decyzji.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie