Punkty karne we FLensburgu

· 12.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Kierowca, który przekroczył przepisy i został za to ukarany punktami jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze we Flensburgu. Obecnie zanotowanych jest 7,1 miliona.

Kierowca, który przekroczył przepisy i został za to ukarany punktami jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze we Flensburgu. Obecnie zanotowanych jest 7,1 miliona. Każdy kierowca może bezpłatnie dowiedzieć się o stan swojego punktowego konta. W tym celu należy wysłać pismo następującej treści:

Kraftfahrt-Bundesamt 24932 Flensburg Antrag auf Auskunft aus dem Verkehrszentralregister Ich beantrage, mir Auskunft über die zu meiner Person im Verkehrszentralregister erfasste(n) Entscheidung(en) zu erteilen. Eine Kopie der Vorder- und Rückseite meines Personalausweises oder Reisepasses füge ich bei Geburtsdatum......................................................... Geburtsname.......................................................... Familienname (nur bei Abweichung vom Geburtsnamen erforderlich).............................................................. Sämtliche Vornamen……………..........……................. Geburtsort………………………….................................. Postleitzahl und Wohnort………................................ Straße und Hausnummer………….………………………… Datum, Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Do wniosku należy dołączyć fotokopię dwóch stron dowodu tożsamości.

Ogólne informacje dotyczące punktów we Flensburgu:

  • punkty za przewinienia mogą być zredukowane raz na pięć lat
  • punkty za wykroczenia, jeśli nie dojdą nowe, pozostają w kartotece przez dwa lata
  • bliższych informacji udziela kompetentny Urząd Ruchu Drogowego

Konsekwencje stanu punktów karnych we Flensburgu:

  • 1-3 punktów – bez sankcji
  • 4-8 punktów – przy dobrowolnym udziale w seminarium – wycofanie 4 punktów
  • 8-13 punktów – upomnienie i wskazanie na udział w seminarium
  • 9-13 punktów - przy dobrowolnym udziale w seminarium – wycofanie 2 punktów
  • 14-17 punktów – zarządzony udział w seminarium
  • 14-17 punktów – przy dobrowolnym skorzystaniu z porady psychologa ruchu – wycofanie 2 punktów
  • od 18 punktów – prawo jazdy zostaje zabrane

Urząd Ruchu Drogowego zostaje natychmiast poinformowany, jeśli uczestnik ruchu przekroczy 8 lub więcej punktów. Kierowca również otrzymuje informację (opłata 17,90€+koszty). Od 14 punktów kierowca otrzymuje płatne wezwanie (25,60€+koszty) do wzięcia udziału w specjalnym seminarium. Po dwóch latach punkty za wykroczenia zostają anulowane. (Wykroczenia tzw. Owi są naruszeniami prawa, które nie noszą znamion zachowań kryminalnych i z tego powodu nie są zagrożone wyrokiem, jedynie karą finansową.) Punkty za przewinienia z wyjątkiem prowadzenia pod wpływem alkoholu i narkotyków – pozostają w rejestrze przez pięć lat. Za przewinienia pod wpływem alkoholu i narkotyków ulegają anulowaniu po 10 latach.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie