Renta w Niemczech – kiedy ją dostaniesz?

· 111.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Renta w Niemczech – kiedy ją dostaniesz?

Bez względu na powód każdy, kto nie może pracować, może starać się o przyznanie niemieckiej renty z racji częściowej niezdolności do pracy. Jednak aby ją otrzymać, należy sprostać pewnym wymogom.

4 formy należności z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych

Osoby pracujące w Niemczech mają prawo do 4 różnych form wypłaty z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych, tj. emerytury, renty, świadczeń rehabilitacyjnych i zwrotu składek. Aby otrzymać pieniądze z renty nie wystarczy złożyć wniosek. Co zatem należy zrobić?

Polak, który zachorował w Niemczech, ma problemy psychiczne, miał wypadek z poważnymi konsekwencjami bądź doznał innego zdarzenia losowego, może starać się o rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej. Renta przysługuje również w przypadku czasowej niezdolności do pracy. Osoby, które nie są w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin do momentu uzyskania wieku emerytalnego, ale mogą pracować minimum 3 godziny dziennie, mogą starać się o pełnowymiarową rentę. Dostaną ją wtedy, gdy lekarz stwierdzi niezdolność do pracy dłużej niż wspomniane 3 godziny dziennie.

Wymogi, które trzeba spełnić, by otrzymać rentę

Prawo do niemieckiej renty mają osoby, które udowodnią minimalny wymagany okres ubezpieczenia. Rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy wypłaca się tym, którzy co namniej 5 lat odprowadzali składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz przez 3 lata płacili składki obowiązkowe. Dlatego z tego prawa nie skorzystają osoby, które przez dłuższy czas nie płaciły obligatoryjnych stawek. Wyjątek stanowią praktykanci, którzy ulegli wypadkowi w miejscu pracy lub nabawili się choroby zawodowej. Oni mogą natychmiast starać się o ten rodzaj renty. Jest to tzw. wyjątek od czasów oczekiwań.

Miejsce składania wniosku o przyznanie renty

Wniosek składa się w ubezpieczalni emerytalnej. Zdarzają się przypadki, że kasa chorych żąda także podania o rehabilitację. W takiej sytuacji należy się do tego zalecenia zastosować i udać się do specjalisty – biegłego w dziedzinie rehabilitacji. Jeśli on orzeknie, że potencjalne zabiegi rehabilitacyjne nie spowodują poprawy zdrowia, trzeba ponownie udać się do ubezpieczalni, gdzie wniosek o rehabilitację zmieni się na wniosek o przyznanie renty.

Droga postępowania w sytuacji odrzucenia wniosku o rentę

Nie wszystkie decyzje ubezpieczalni są pozytywne. Nierzadko odmawia się przyznania renty. W takim wypadku ubezpieczalnia zawsze musi podać uzasadnienie swojej decyzji. Zwykle są to powody medyczne lub niedopełnienie warunków uprawniających do otrzymania renty. Co robić w takiej sytuacji? Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od postanowienia ubezpieczyciela. Ma na to miesiąc. Ponadto swoje odwołanie musi uzasadnić i podać, dlaczego uważa, że należy mu przyznać rentę. Gdy i po odwołaniu się ubezpieczyciel odrzuci wniosek, zostaje już tylko zwrócenie się z pozwem do sądu społecznego.

Pobieranie renty a dodatkowy dochód

Pobierając rentę (pełną lub w niepełnym wymiarze), można równocześnie sobie dorabiać. Warunek – dodatkowy dochód nie może przekroczyć 450 euro. Co więcej, dopuszczono, by 2 razy w roku dorabiać sobie do kwoty 900 euro. Jednak jeśli komuś nie wystarcza tych 450 euro, to musi pamiętać, że większe zarobki niosą skutki w postaci potrąceń z renty. Uzależnione są one od wysokości zarobków i rodzaju pobieranej renty (pełna, niepełna).

Jeśli chodzi o wysokość potrąceń, to podzielono je na progi. Rentę pełną z tytułu częściowej niezdolności do pracy podzielono na 4 progi (dodatkowe zarobki powyżej 450 euro):

1. ucięta ¼ renty,

2. ucięta ½ renty,

3. ucięte ¾ renty,

4. ucięta całość renty.

Renta niepełna z tytułu częściowej niezdolności do pracy dzieli się na 2 progi:

1. ucięta ½ renty,

2. ucięta całość renty.

Wysokość renty

Wielkość renty oblicza się indywidualnie dla każdej osoby. Oblicza się ją, biorąc pod uwagę okres uwzględniany przed nastąpieniem niezdolności do pracy. 1 lipca 2015 roku wszedł w życie nowy pakiet rentowy. Nastąpiły zmiany w naliczaniu wysokości renty. Okres zaliczeniowy wydłużono o 2 lata, tj. do 62 lat. Ponadto jeżeli w ciągu 4 lat przed startem pobierania renty nastąpiły straty w średnich zarobkach pracownika i mogły one mieć niegatywny skutek na wysokość świadczeń, to tych zarobków nie bierze się pod uwagę. Prościej – są to przypadki, gdy z powodu choroby zmniejszył się czas pracy.

Ewa Kuchta

Źródło: job-profi.pl, deutsche-rentenversicherung.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/monety-kalkulator-bud%C5%BCetu-1015125/, autor: Steve Buissinne

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie