Rytmy nieskończoności

· 874 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Ruszyła IV edycja "Rytmów nieskończoności" - konkursu imienia Jacka Kaczmarskiego. Konkurs kierowany jest rόwnież do młodzieży polonijnej; konkretnie do uzdolnionych uczniów szkół polonijnych w wieku 16-20 lat. Termin nadsyłania prac mija 5 grudnia 2008 roku.

REGULAMIN

IV Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej
imienia Jacka Kaczmarskiego

„Rytmy nieskończoności”


1. Organizatorem konkursu jest L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie.

Konkursowi patronują:
Minister Edukacji Narodowej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Mazowiecki Kurator Oświaty
Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego Alicji Delgas
„Głos Nauczycielski”
strona internetowa www.kaczmarski.art.pl
Dyrektor Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy
Dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie


2. Idea konkursu
a) Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych .
a. Cele konkursu:
- zachęcenie młodzieży do „wyjęcia cichych wierszy z szuflady”, czyli rozwijania pasji poetyckich i kształtowania własnego indywidualnego warsztatu pisania poprzez obcowanie z kunsztem słowa i oryginalnością twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego;
- umożliwienie młodzieży wyrażenia „rytmów” młodzieńczej wrażliwości;
- ułatwienie młodzieży kontaktu z autorytetami w dziedzinie poezji podczas warsztatów zorganizowanych dla laureatów konkursu.
- rozwijanie pasji poetyckich w uczniach szkół polonijnych poza granicami naszego kraju.
b. Laureatem konkursu jest osoba, której choćby jeden utwór zostanie opublikowany w antologii wierszy, podsumowującej zmagania konkursowe uczestników.
c. Jury pod przewodnictwem o.Wacława Oszajcy spośród laureatów konkursu wyłoni osoby do nagród i wyróżnień.
d. Nagrody specjalne zostaną ufundowane przez instytucje patronujące konkursowi.
e. Uczestnicy mogą przesłać na konkurs tylko te utwory, które nie zostały wyróżnione wcześniej w innych konkursach poetyckich.


3.Zasady uczestnictwa w konkursie

a) Każdy uczestnik w terminie do 5 grudnia 2008r. (liczy się data stempla pocztowego) przesyła pocztą elektroniczną na adres rytmynieskonczonosci@wp.pl 3 utwory poetyckie, do których należy dołączyć dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej, klasa).Utwory prosimy zapisać czcionką nie większą niż 12 na w miarę możliwości jak najmniejszej ilości stron .
b) Wiersze można również przesłać pocztą na podany poniżej adres szkoły: do tekstów wierszy uczestnik dołącza podpisaną płytkę z zapisem utworów oraz danych autora . Jury ocenia utwory anonimowe: organizatorzy przygotują dla jurorów teksty bez danych osobowych autorów w celu jak najpełniejszego poczucia uczestników konkursu obiektywizacji oceny wierszy.
c) Uczniowie szkół polonijnych: przesyłają wiersze pocztą elektroniczną wg wyżej wskazanych zasad. Wiersze muszą być napisane w języku polskim.
d) Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu

Finał konkursu przewidziany jest w kwietniu 2009r.. Uczestnicy wyróżnieni w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników. Podczas finału konkursu odbędą się poetyckie warsztaty dla laureatów oraz będzie można nabyć tomik wierszy laureatów konkursu.

Utwory poetyckie wraz z danymi osobowymi autora prosimy nadsyłać na adres:

L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy
03-480 Warszawa, ul. Burdzińskiego 4
z dopiskiem:
IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej
imienia Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”

4.Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela polonistka Katarzyna Walentynowicz pod wskazanym powyżej adresem e-mailowym . Informacje dotyczące organizacji konkursu, finałowej gali oraz lista laureatów będą zamieszczane na stronie internetowej konkursu www.rytmynieskonczonosci.pl

 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie