Służba zdrowia w Niemczech – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

· 70.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Służba zdrowia w Niemczech – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Niemiecka służba zdrowia może poszczycić się ponad stuletnią tradycją i opiera się na działaniu dwóch systemów leczenia – państwowym i prywatnym. Jakie są między nimi różnice? Jakie świadczenia oferuje każde z nich? O tym dowiesz się, czytając poniższy artykuł traktujący o niemieckim systemie opieki zdrowotnej.

Służba zdrowia w Niemczech często przedstawiana jest, jako wzorowy model opieki zdrowotnej, który może poszczycić się ponad stuletnim doświadczeniem i tradycją.

Czy faktycznie służba zdrowia w Niemczech jest taka wzorowa? Z jakich dobrodziejstw mogą korzystać Niemcy w ramach tamtejszej opieki zdrowotnej?

Prywatne a publiczne – jest różnica

Niemcy mogą skorzystać z dwóch systemów leczenia – państwowego i prywatnego.

Ustawowe Ubezpieczenie Zdrowotne (niem. Gesetzliche Krankenversicherung, GKV. Według szacunków z ubezpieczenia tego korzysta około 89% całej populacji i stanowi ono główne źródło finansowania opieki zdrowotnej w Niemczech) zapewnia Niemcom i mieszkającym za Odrą obcokrajowcom podstawową opiekę zdrowotną.

Ubezpieczenie to dotyczy pracowników, których zarobki nie przekraczają 4 462,50 euro (brutto) w skali miesiąca lub 53,550 euro (brutto) w skali roku. Prawo do tego rodzaju opieki mają także studenci, stażyści, emeryci, renciści i bezrobotni z prawem do zasiłku.

W ramach ustawowej opieki osoby mogą wybrać jedną ze 130 publicznych kas chorych* (obowiązują w nich jednolite składki dla wszystkich ubezpieczonych, zakres świadczonych usług, obowiązujących dopłat do składek oraz programu premii) i mają prawo do:

- zasiłku chorobowego, który wypłacany jest po sześciu tygodniach choroby w wysokości 70% pensji do 78 tygodni (gdy choroba pracownika trwa 6 tygodni, przysługuje mu normalna pensja),

- wyboru lekarza.

Prywatny System Ubezpieczeń (niem. Private Krankenversicherung, PKV. Szacuje się, że korzysta z niego około 11% mieszkańców Niemiec) oferuje oczywiście większy zakres usług (zapewnia on m.in. dostęp do prywatnych klinik i szpitali, pierwszeństwo wizyty czy konsultacji ze specjalistą), milsze traktowanie, a lekarze częściej wysyłają na dodatkowe badania czy terapie.

Uwaga! W przeciwieństwie do ubezpieczonych w systemie ustawowym pacjent sam płaci za udzieloną mu pomoc medyczną. Dopiero po przedstawieniu rachunku (wysyłany jest on do danej kasy chorych), otrzymuje od ubezpieczyciela zwrot pieniędzy.

Specjaliści zauważają, że ubezpieczenie prywatne finansowo będzie korzystniejsze dla osób młodych, samotnych i zdrowych, a pułapką dla osób starszych, bo wraz z pogarszającym się stanem zdrowia, wzrasta wysokość składek.

To nie wszystko…

Na ubezpieczenie zdrowotne Niemcy płacą także ze swojej kieszeni. Z pieniędzy tych pokrywane są koszty m.in. pobytu w szpitalu (za pobyt w szpitalu płacą jedynie osoby korzystające z Państwowego Ubezpieczenia Zdrowotnego i wynosi on 10 euro za dzień pobytu przez maksymalny okres pobytu – 28 dni) i sanatorium (dopłata wynosi 15 euro za każdy dzień pobytu), usług laboratoryjnych, plomb, protez dentystycznych, niektórych terapii. Za wizytę u lekarza płaci się raz na kwartał (wyjątkiem jest posiadanie skierowania od innego lekarza. Opłaty nie muszą uiszczać rodzice odbywający ze swoim dzieckiem wizytę u pediatry). Z powyższych opłat tych zwolnieni są:

- studenci,

- dzieci (do 18 roku życia),

- kobiety ciężarne,

- inwalidzi niezdolni do pracy.

Obywatele z zarobkami poniżej 900 euro w skali miesiąca płacą jedynie za leczenie szpitalne (za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu) i ortodoncję.

Zaletą niemieckiego systemu opieki zdrowotnej jest to, że ubezpieczeni mają prawo do refundacji sprzętu medycznego, który ułatwi im funkcjonowanie w społeczeństwie (protezy, wózki inwalidzkie). Refundacja może być całkowita lub częściowa.

Polacy wyjeżdżający do Niemiec muszą pamiętać o ubezpieczeniu

Każda osoba wyjeżdżająca do Niemiec musi pamiętać o ubezpieczeniu. Z tą różnicą, że Polacy, którzy planują wybrać się za Odrę z krótką wizytą, muszą udać się jedynie do wojewódzkiego oddziału NFZ, pobrać formularz E111, który daje ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe.

Rodacy, którzy planują wyjazd zarobkowy do Niemiec, także muszą pamiętać o ubezpieczeniu i egzekwować jest od pracodawcy (w Niemczech obowiązuje zasada 50-50. Połowę składki opłaca pracodawca, a połowę pracownik). Z punktu widzenia pracownika najkorzystniejszy jest pakiet socjalny, który obejmuje nie tylko ubezpieczenie zdrowotne, ale także wypadkowe i rentowe i daje pracownikowi możliwość korzystania z mnóstwa świadczeń socjalnych, które oferuje państwo niemieckie.

Każda ubezpieczona w Niemczech osoba ma w portfelu kartę (podobną do karty bankomatowej) ze specjalnym chipem, na którym znajdują się dane ubezpieczonego. Kartę warto zawsze mieć przy sobie, bo trzeba ją okazać w rejestracji przed każdą wizytą u lekarza, bo na tej podstawie lekarz rozlicza się z kasą chorych.

Nie tak kolorowo jakby się mogło wydawać

Od 2007 roku Niemcy przystąpili do reformy służby zdrowia. Jednym z jej efektów jest działający od stycznia 2009 roku centralny Fundusz Zdrowia (niem. Gesundheitsfonds), który stanowi podstawowy element ustawowej opieki zdrowotnej. To jednak nie rozwiązało problemów (szczególnie finansowych) niemieckiej służby zdrowia.

Pomimo tego pacjenci nie mogą mówić o poważnych problemach w opiece zdrowotnej w Niemczech. Chorzy mają duży wybór szpitali, klinik i placówek medycznych, gdzie lekarze pracują na najlepszych na świecie sprzętach medycznych. Nie ma też mowy o odwoływaniu pilnych operacji, wielomiesięcznym oczekiwaniu na wizytę u lekarza, aczkolwiek w wielu niemieckich miastach zaczyna brakować lekarzy, specjalistów i pielęgniarek.

Mimo małym mankamentom Niemcy wciąż zaliczane są do krajów o najlepszej opiece medycznej na świecie!

*Zmiana kasy chorych jest możliwa pod warunkiem, że ubezpieczony był członkiem kasy chorej, którą chce opuścić przez min. 18 miesięcy. Wówczas w kasie chorych należy złożyć wypowiedzenie członkostwa i na koniec trzeciego miesiąca po złożeniu wypowiedzenia przenieść się do innej kasy chorych.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: Parentingupstream 

Informacje o publikacji
Bielsko-Biała, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie