Specyfika niemieckiego rynku pracy

· 2.3k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Niemiecki rynek pracy jest niezwykle atrakcyjny dla obcokrajowców. Relatywnie wysokie płace, przychylna polityka państwa, ograniczenie godzin pracy do 35 tygodniowo w niektórych branżach i trzydzieści dni wolnych od pracy rocznie.

Niemiecki rynek pracy jest niezwykle atrakcyjny dla obcokrajowców. Relatywnie wysokie płace, przychylna polityka państwa, ograniczenie godzin pracy do 35 tygodniowo w niektórych branżach i trzydzieści dni wolnych od pracy rocznie. Jednocześnie istnieje wysokie bezrobocie strukturalne spowodowane ścisłą regulacją rynku pracy. Dlatego nie jest łatwo znaleźć prace obcokrajowcom nie znającym dobrze niemieckiego. Rynek pracy w Niemczech różni się znacząco w poszczególnych regionach. Poziom bezrobocia jest wyższy we wschodnich regionach. Bezrobocie jest wyższe w regionach wiejskich niż w miastach. Przemysł usługowy w przeciwieństwie do przemysłu ciężkiego oferuje dosyć dużo miejsc pracy.

W poszukiwaniu pracy znajomość języka angielskiego nie jest zaletą. Za to znajomość innych języków może okazać się ważnym atutem, ponieważ Niemcy są jednym z największych eksporterów na świecie. Cenna jest zwłaszcza znajomość języków azjatyckich i rosyjskiego. Znajomość języka niemieckiego jest oczywistą koniecznością. Dla obcokrajowców najkorzystniejsza jest praca w atmosferze małej rodzinnej firmy i w międzynarodowym środowisku. Warto to rozważyć szukając pracy. Dla specjalistów obiecujące są stanowiska w niemieckich firmach z dużym kapitałem zagranicznym i międzynarodowe działy dużych firm.

Wiele zawodów jest w Niemczech ściśle regulowanych i stanowiska wymagają przepisowo określonych kwalifikacji. Obowiązuje system doskonalenia zawodowego młodych pracowników, którzy musza przejść 2-3 letni program przygotowawczy w celu nabycia odpowiedniego doświadczenia. Czasami jest to przeszkoda w podjęciu pracy przez obcokrajowca, który ma doświadczenie nabyte już we własnym kraju. Oficjalne wykształcenie zawodowe (np. lekarz, pielęgniarka itp.) należy potwierdzić u oficjalnych władz (stowarzyszeniach zawodowych, handlowych, cechach)

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie