Spodziewasz się dziecka? Sprawdź, jakie świadczenie mogą Ci zaoferować Niemcy

· 4.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Spodziewasz się dziecka? Sprawdź, jakie świadczenie mogą Ci zaoferować Niemcy

Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń, które możesz otrzymać, mieszkając w Niemczech. Jakie warunki musisz spełnić, by kasa chorych wypłaciła Ci należność?

Czym jest i komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński – Mutterschaftsgeld, czyli ekwiwalent wynagrodzenia. Wypłaca się go kobietom w ciąży i matkom, które objęte są ustawową ochroną w ramach ustawy o macierzyństwie Mutterschaftsgesetz. Okres ochronny (zakaz zatrudniania) trwa od 6 tygodni przed rozwiązaniem i do 8 tygodniu po urodzeniu dziecka. W przypadku ciąży mnogiej lub przedwczesnego porodu okres ten wydłuża się o kolejne 4 tygodnie. Zasiłek zastępuje wynagrodzenie należne zatrudnionej w czasie ciąży i po porodzie. Świadczenie wypłaca kasa chorych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub Federalny Urząd Ubezpieczeń dla Pracowników (jednorazowa wypłata).

Kiedy kobieta otrzyma zasiłek macierzyński?

 • gdy jest ubezpieczona zgodnie z obowiązkiem ubezpieczenia lub gdy ubezpiecza się dobrowolnie
 • gdy pozostaje zatrudniona lub wykonuje prace chałupnicze, lub jest zarejestrowana jako bezrobotna (i otrzymuje zasiłek Arbeitslosengeld)
 • gdy pracodawca wypowiedział w trakcie ciąży lub po narodzinach dziecka (musi trwać okres ochronny) stosunek pracy (zrobił to zgodnie z prawem)
 • Ile wynosi Mutterschaftsgeld?

  Państwowa Kasa Chorych wypłaca maksymalnie 13 euro dziennie, ale tylko w trakcie okresu ochronnego. Z kolei pracodawca dopłaca resztę do wysokości wynagrodzenia netto. Średni zarobek ustala się na podstawie wynagrodzenia netto z 3 ostatnich miesięcy przed okresem ochronnym. Jeśli dochód nie przekracza 390 euro, zasiłek wypłaca tylko kasa chorych.

  W przypadku osób bezrobotnych wysokość świadczenia zależy od wielkości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych (zatem nie będzie to 13 euro).

  Jeśli kobieta ubezpiecza się w prywatnej kasie chorych lub w ramach ubezpieczenia rodzinnego, to dostaje wynagrodzenie od pracodawcy pomniejszone o 13 euro. Prywatna kasa nie wypłaca w takich wypadkach świadczenia.

  Jeśli kobiecie nie przysługuje zasiłek z kasy chorych, może zwrócić się z wnioskiem do Federalnego Zakładu Ubezpieczeń dla Pracowników. Wówczas ten wypłaci jednorazową maksymalną kwotę 210 euro.

  Jakie trzeba mieć dokumenty, by zabiegać o zasiłek macierzyński?

 • wypełniony wniosek, który najlepiej złożyć przed narodzinami, gdyż po urodzeniu dziecka mogą go odrzucić; podaje się w nim m.in. wysokość wynagrodzenia lub zasiłku i datę ostatniego dnia pracy; składa się go we właściwej kasie chorych
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej o terminie porodu – w momencie składania nie może być starsze niż 7 dni, dlatego trzeba go złożyć nie wcześniej jak 7 tygodni przed prawdopodobną datą rozwiązania; składa się go u pracodawcy lub w urzędzie pracy, gdy jest się bezrobotną
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę – podpisane i z pieczątką firmy; dotyczy ono zatrudnienia w niepełnym wymiarze pracy, gdy rozpoczęło się odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne lub gdy się z tego ubezpieczenia zrezygnowało
 • zaświadczenie o przedwczesnym porodzie lub o dziecku wymagającym stałej opieki z powodu upośledzenia umysłowego, lub o wadze dziecka nieprzekraczającej 2,5 kg – tylko te dokumenty pozwolą rozpatrzyć wniosek na korzyść matki
 • po narodzinach dziecka trzeba pamiętać, by dostarczyć akt urodzenia
 • W jakich wypadkach kobieta nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego?

 • gdy zajmuje się gospodarstwem domowym
 • gdy jest samozatrudniona
 • gdy w trakcie urlopu wychowawczego nie była zatrudniona
 • gdy jest na urlopie wychowawczym, który skończy się po upływie okresu ochronnego
 • gdy znajduje się na bezpłatnym urlopie, który kończy się po terminie okresu ochronnego albo w trakcie trwania bezpłatnego urlopu nie podjęła pracy,
 • gdy jest niezarejestrowaną bezrobotną
 • https://pixabay.com/pl/ci%C4%85%C5%BCy-ci%C4%85%C5%BCa-mama-dziecko-775036/, autor: TawnyNina

  Informacje o publikacji
  Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
  Wybraliśmy dla Ciebie