Stypendia dla studentów polskiego pochodzenia

· 943 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Informacja w sprawie naboru studentów polskiego pochodzenia na stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA w semestrze jesiennym roku akademickiego 2008/2009.

Pragniemy poinformować, iż polskie placówki dyplomatyczno-konsularne w terminie do 15 lipca 2008 r. przyjmują od studentów polskiego pochodzenia dokumenty o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA. Przedstawiciele placówek złożone komplety dokumentów potwierdzają i opiniują zgodnie z "Regulaminem Stypendialnym" Fundacji. Jak co roku stypendia będą przyznawane młodzieży polskiego pochodzenia podejmującej studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie w krajach jej zamieszkania. Program stypendialny dofinansowany jest ze środków Senatu RP.

O stypendium Fundacji SEMPER POLONIA mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje polskie pochodzenie (potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną działającą w kraju zamieszkania wnioskodawcy);
 • ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);
 • studiują w kraju swojego zamieszkania (poza granicami Polski);
 • studiują w szkołach wyższych wydających dyplom (potwierdzający uzyskanie wyższego wykształcenia) uznawany przez ministerstwo edukacji danego państwa;
 • osiągają w nauce wyniki co najmniej dobre;
 • posługują się językiem polskim w stopniu dobrym;
 • aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę;
 • nie posiadają stałego zatrudnienia;
 • nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej organizacji społecznej lub instytucji rządowej działającej na rzecz środowiska polonijnego;
 • nie ukończyły 24 roku życia w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie stypendium.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA przedkładają w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej, właściwej dla kraju swojego zamieszkania, następujące dokumenty:

A) obecni stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA ubiegający się o przedłużenie otrzymywania stypendium:

 • podanie z prośbą o przedłużenie stypendium na semestr jesienny roku akademickiego 2008/2009 z uwzględnieniem celu, na który zostanie ono wykorzystane;
 • zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające zaliczenie semestru wiosennego 2007/2008 wraz ze średnią ocen;
 • potwierdzony raport z działalności na rzecz środowiska polonijnego za semestr wiosenny 2007/2008.

B) nowi kandydaci, którzy w semestrze jesiennym 2008/2009 będą ubiegać się o stypendium Fundacji SEMPER POLONIA po raz pierwszy:

 • wniosek o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA;
 • zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie przez kandydata ostatniego roku studiów wraz z ocenami i średnią za ostatni semestr.

Wszystkie dokumenty składane przez studentów polonijnych powinny zostać przekazane do polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej z tłumaczeniem na język polski.Ubieganie się o stypendium Fundacji SEMPER POLONIA nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna, którą powołuje Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA. Informację o przyznaniu stypendium przekazuje Zarząd Fundacji osobom zainteresowanym za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej właściwej dla miejsca zamieszkania stypendysty.

Informacja dostępna na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA:
www.semperpolonia.pl pod mailem stypendia@semperpolonia.pl
oraz w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych RP.

Informację otrzymaliśmy od:
Jacek Frączek
Wicekonsul / Vizekonsul
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie