ŚWIADCZENIA RODZINNE W NIEMCZECH – CZĘŚĆ 2

· 3.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:
ŚWIADCZENIA RODZINNE W NIEMCZECH – CZĘŚĆ 2

Mutterschaftsgeld - zasiłek macierzyński. To zasiłek, który przysługuje kobietom w ciąży w ich okresie ochronnym, który zaczyna się 6 tygodni przed rozwiązaniem i trwa do 8 tygodnia po urodzeniu dziecka. Podstawowym warunkiem ubiegania się o zasiłek macierzyński jest ubezpieczenie w państwowej kasie chorych.

Zasiłek otrzymują kobiety, które pozostawały w stosunku pracy lub wykonywały prace chałupnicze. Warto również pamiętać, że zasiłek należy się kobietom, których pracodawca wypowiedział stosunek pracy podczas ciąży lub podczas trwania okresu ochronnego po narodzinach dziecka.

Kobiety, które zajmowały się gospodarstwem domowym, prowadziły własną działalność gospodarczą lub były na urlopie bezpłatnym, który kończył się po upływie okresu ochronnego nie otrzymają zasiłku macierzyńskiego. Podobnie ma się sytuacja w przypadku kobiet, które podczas urlopu wychowawczego nie były zatrudnione.

Kobiety, które ubezpieczone są ustawowo (gesetzliche Krankenkasse) otrzymują zasiłek macierzyński w wysokości maksymalnie 13 euro dziennie. Wysokość wypłacanego zasiłku zostaje przeliczana ze średniego wynagrodzenia netto trzech ostatnich miesięcy przed rozpoczęciem okresu ochronnego. Pracodawca powiększa wypłacany przez państwową kasę chorych zasiłek do wysokości wynagrodzenia netto.

Wysokość zasiłku wypłaconego przez Krankenkasse - niemiecką kasę chorych zależy od średniego dochodu netto trzech ostatnich miesięcy. W przypadku gdy średnie wynagrodzenie netto nie przekracza 390 euro dziennie, to zasiłek zostaje wypłacany na normalnych zasadach . Warto dodać, że kobietom uczącym się, których dochody miesięczne nie przekraczają 300 euro netto, również należy się taki zasiłek macierzyński – jego wysokość wynosi wtedy 300 euro miesięcznie.

Źródło:
www.mutterschaftsgeld.de

www.betreuungsgeld-aktuell.de

www.elterngeld-aktuell.de

www.eltern.de

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie