Technische Universität München

· 6.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

TUM jest Internacjonalnym Uniwersytetem Badawczym założonym w 1868 przez Króla Ludwika II. Oficjalnie od roku 1877 stał się Uczelnią Wyższą. Kierunki przewodnie to: nauki przyrodnicze, nauki techniczne oraz medycyna.

Technische Universität München
Arcisstr. 21
80333 München
tel.: 0049 89 289 01
e-mail: studienberatung@zv.tum.de
internet: www.tu-muenchen.de

Ogólne informacje o uczelni

TUM jest Internacjonalnym Uniwersytetem Badawczym założonym w 1868 przez Króla Ludwika II. Oficjalnie od roku 1877 stał się Uczelnią Wyższą. Kierunki przewodnie to: nauki przyrodnicze, nauki techniczne oraz medycyna. Ogólnie na 12 kierunkach studiuje ponad 20 000 studentów, z czego 20% to obcokrajowcy. Zajęcia odbywają się pod okiem wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej (440 profesorów i 8500 wykładowców naukowych). TUM prowadzi programy partnerskie z ponad 120 szkołami wyższymi na całym świecie w tym również z polskimi (Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką i Uniwersytetem Wrocławskim). Uczelnia została wyposażona w najnowocześniejsze pracownie badawczo-techniczne w Niemczech oraz jedne z najlepszych w Europie. Uniwersytet współpracuje z dwoma laureatami Nagrody Nobla- Huber Robert (1988 chemia), Mößbauer Rudolf (1961 fizyka) oraz współpracowała z- Fischer Ernst Otto (1973 chemia). Rok akademicki został podzielony na 2 semestry, przy czym tylko na semestr zimowy odbywa się rekrutacja nowych studentów.

 • Zimowy (Wintersemester) trwający od 1 października do 31 marca
 • Letni (Sommersemester) trwający od 1 kwietnia do 30 września

Zasady rekrutacji na studia

Wszyscy studenci, również objęci programem wymiany (Programmstudenten) są zobowiązani do złożenia podania o przyjęcie na studia. Formularz można otrzymać bezpośrednio na uniwersytecie, drogą elektroniczną oraz drogą pocztową. Terminy zgłoszeń:

 • Do 15 lipca- semestr zimowy

Wymagane dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Egzamin z j. niemieckiego DSH lub jeden z certyfikatów: KDS, GDS, ZOP, TestDaf (Niveaustufe 4), ÖDS, DSD II
 • Kopia świadectwa maturalnego
 • Przetłumaczone na j. niemiecki świadectwo maturalne
 • CV
 • Pokwitowanie wpłaty składki studenckiej (można przedstawić po wynikach rekrutacji)- 85€ na semestr
 • Ubezpieczenie studenckie- ok. 50€ miesięcznie
 • Zaświadczenie lekarskie pozwalające na rozpoczęcie studiów w wybranym kierunku (oraz jego tłumaczenie na j. niemiecki)
 • Do studiów dopuszcza również świadectwo ukończenia szkoły w Niemczech (Gymnasium, Fachoberschule, Studienkollage)

Zanim wyjedziesz

Niemiecka biurokracja potrafi nawet najbardziej cierpliwą osobę wyprowadzić z równowagi, więc warto sobie zanotować, co trzeba jeszcze załatwić, z kim się skontaktować, jakie dodatkowe dokumenty zabrać. Radzimy wyposażyć się w następujące dokumenty:

 • Paszport, ważny na czas pobytu w Niemczech
 • Dowód ubezpieczenia
 • Dowód poświadczający, iż pobyt w Niemczech będzie finansowo zabezpieczony (wyciąg z konta bankowego, notarialnie potwierdzona deklaracja osoby zamieszkałej w Niemczech, poświadczenie finansowe przez rodzinę/opiekuna itp.)
 • Kilka zdjęć paszportowych
 • Staranie przygotowany życiorys w raz z CV w j. niemieckim

Pozostałe informacje

Technische Universität München umożliwia zdobycie podwójnego dyplomu (na uczelni zagranicznej oraz na Uniwersytecie w Monachium). Szkoła prowadzi również program ECTS (European-Credit-Transfer-System)- więcej na stronie domowej TUM. Bardzo dużym plusem jest to, że uczelnia pomaga w zdobyciu: stypendiów, praktyk oraz pracy dla studentów- również za granicą. Wszelkie pozostałe informacje znajdziecie w Internecie (www.tu-muenchen.de) lub w biurze informacyjnym (Infobüro tel.: 0049 89 289 255 01).

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie