Terminowość prawa jazdy i orzeczenia lekarskie

· 3.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Prawa jazdy kategorii A, A1, B, BE, M, S, L i T SA wydawane bezterminowo i bez lekarskiego orzeczenia, jeżeli nie istnieją żadne szczególne okoliczności.W pozostałych kategoriach istnieją następujące ograniczenia czasowe

Prawa jazdy kategorii A, A1, B, BE, M, S, L i T SA wydawane bezterminowo i bez lekarskiego orzeczenia, jeżeli nie istnieją żadne szczególne okoliczności.

W pozostałych kategoriach istnieją następujące ograniczenia czasowe:

  • Kategorie C1, C1E – do ukończenia 50 roku życia, po ukończeniu 45 roku życia na pięć lat
  • Kategorie C. CE – na pięć lat
  • Kategorie D, D1, DE i D1E – na pięć lat

Wymiana
Przy wymianie prawa jazdy klasy 3, kategorie C1 i C1E są udzielane bezterminowo, orzeczenie lekarskie nie jest niezbędne. Jedynie na wniosek może zostać przyznana kategoria CE 79 z ograniczeniami. Ta kategoria podlega ograniczeniom jak dla samochodów ciężarowych.
Uprawnienie wynikające z kategorii 2 do prowadzenia samochodów ciężarowych powyżej 7500 kg jest ograniczone do 50 roku życia. Posiadacze prawa jazdy kategorii 2, którzy mają mniej niż 45 lat otrzymują kategorię C i CE z terminem ważności do ukończenia 50 roku życia. Starsi posiadacze prawa jazdy kategorii 2 otrzymują nowa kategorię C i CE ważną przez pięć lat. Z prawem jazdy kategorii 2 powyżej 50 roku życia nie wolno prowadzić samochodów ciężarowych powyżej 7500 kg.

Lekarskie orzeczenie o przydatności
Dla starających się po raz pierwszy jak również dla przedłużających prawo jazdy kategorii C1, C1E, C lub CE zaświadczenie lekarskie jest wymagane. Chodzi w nim o wykluczenie chorób uniemożliwiających prowadzenie tego typu pojazdów. Lekarz może być przez badanego wybrany dowolnie.
Dla starających się po raz pierwszy o prawo jazdy kategorii D1, D1E, D i DE jak i dla przedłużających te klasy po ukończeniu 50 roku życia zwykłe zaświadczenie lekarskie jest niewystarczające. Wielokrotnie należy wtedy poddawać się badaniom u kompetentnego lekarza medycyny pracy, lekarza zakładowego lub biegłego. Dla przedłużenia prawa jazdy D1, D!E, D i DE do ukończenia 50 roku życia wystarcza zwykłe zaświadczenie lekarskie.
Poza tym zarówno nowo starający się jak i przedłużający prawo jazdy mają obowiązek wykazać się odpowiednim wzrokiem. Do uzyskania bezterminowego prawa jazdy wystarczy zaświadczenie wystawione przez oficjalnie uznaną placówkę robiącą testy wzroku. Przy czasowo ograniczonym prawie jazdy poza lekarskim zaświadczeniem o przydatności, potrzebne jest również ekspertyza przeprowadzona przez lekarza okulistę.

Liczby kluczowe
Zły stan zdrowia ma wpływ na zdolność prowadzenia samochodów, dlatego pozwolenie na kierowanie jest udzielane w sposób ograniczony. Są to ograniczenia podawane w formie klucza. I tak np. liczba 01 oznacza zalecaną pomoc w widzeniu, kod 78 ogranicza uprawnienie prowadzenia samochodów do pojazdów z automatyczna skrzynią biegów. Przy wystawieniu prawa jazdy jego posiadacz jest informowany o wpisanych liczbach kluczowych.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie