Test Daf (Test Deutsch als Fremndsprache)

· 3.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Egzamin Test Daf jest jednym z egzaminów wymaganych do podjęcia studiów na niemieckich uczelniach. Aby podejść do takiego egzaminu należy (teoretycznie) odbyć od 700 do 1000 godzin lekcji języka niemieckiego (jednak nikt nie wymaga uwierzytelnienia odbytych godzin lekcyjnych). Test ten można zdawać w ponad 70 krajach naszego globu w odpowiednio do tego przygotowanych placówkach

Egzamin Test Daf jest jednym z egzaminów wymaganych do podjęcia studiów na niemieckich uczelniach. Aby podejść do takiego egzaminu należy (teoretycznie) odbyć od 700 do 1000 godzin lekcji języka niemieckiego (jednak nikt nie wymaga uwierzytelnienia odbytych godzin lekcyjnych). Test ten można zdawać w ponad 70 krajach naszego globu
w odpowiednio do tego przygotowanych placówkach. Egzamin zdaje się na trzech poziomach:

  1. Test DaF- poziom 3 (Niveastufe 3 "TDN 3")
  2. Test DaF- poziom 4 (Niveastufe 4 "TDN 3")
  3. Test DaF- poziom 5 (Niveastufe 5 "TDN 3")

Większość uczelni wymaga zdania egzaminu na poziomie TDN 4 lub TDN Cały test składa się z czterech części:

  1. Czytanie ze zrozumieniem (60 min) - test;
  2. Słuchanie ze zrozumieniem (40 min) – test;
  3. Tworzenie własnego tekstu (wypowiedź na zadany temat, 60 min)
  4. Konwersacja (30 min)

Cena egzaminu jest "ruchoma" tzn. jest zależna od miejsca w którym się go zdaje (koszty pełnego testu wahają się między 100 a 130 euro). Egzamin organizowany jest cztery razy
do roku (luty, kwiecień, czerwiec, listopad). Dokładniejsze informacje na temat terminów, zgłoszeń można znaleźć na oficjalnej stronie DaF w dziale "terminów egzaminacyjnych". DaF w Polsce:

Gdzie zdawać?

Pozostałe Informacje:

TestDaF Instiut Feithstr. 188, 58084 Hagen Deutschland tel.: 0049 2331 987 4080
info@testdaf.de www.testdaf.de.

 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie