To musisz wiedzieć o niemieckich rentach rodzinnych

· 54.3k odsłon · Skomentuj! · Autor:
To musisz wiedzieć o niemieckich rentach rodzinnych

Śmierć partnera często oznacza kryzys finansowy. Małżonek zmarłej osoby bądź partner z zarejestrowanego związku partnerskiego, a także niepełnoletnie dzieci zmarłego otrzymają w Niemczech rentę rodzinną. Małą, dużą, niepełną bądź pełną.

Kiedy jest się uprawnionym do renty rodzinnej?

Ustawowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe to opieka nie tylko dla osób w wieku emerytalnym bądź dla tych, które utraciły zdolność do pracy. Każdy, kto jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia emerytalno-rentowego, jest równocześnie objęty ubezpieczeniem dla osób pozostających przy życiu. Jest to forma zadośćuczynienia w ramach utraty jednego ze źródeł utrzymania. Świadczenie – rentę wdowią – wypłaca się małżonkowi lub partnerowi z zarejestrowanego związku partnerskiego, a także w niektórych przypadkach małżonkom rozwiedzionym, z kolei rentę sierocą – dzieciom zmarłego. Renty rodzinne przyznaje się przede wszystkim na wniosek osoby zainteresowanej. Należy go złożyć w ubezpieczalni, w której ostatnio zmarły odprowadzał składki.

Kto ma prawo do niskiej renty wdowiej?

Renta wdowia dzieli się na niską i wysoką. Prawo do tej niższej mają małżonkowie pozostali przy życiu, jak również pozostający przy życiu partnerzy z zarejestrowanego związku partnerskiego pod warunkiem, że:

 • osoba zmarła była ubezpieczona,
 • co najmniej 5 lat odprowadzała składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a tym samym spełniła wymagany czas oczekiwania na świadczenie,
 • małżeństwo trwało minimum rok – ten warunek nie obowiązuje, gdy małżeństwo zawarto przed 1 stycznia 2002 roku,
 • wdowiec/wdowa nie wstąpili w nowy związek małżeński bądź związek partnerski.
 • Wysokość tej renty wynosi 25% renty zmarłego. Przyznaje się ją na okres 2 lat. Istnieje wyjątek od tej reguły – czasowe ograniczenie nie obowiązuje, gdy związek małżeński (albo związek partnerski) zawarto przed 1 stycznia 2002 roku, a małżonek miał więcej niż 40 lat.

  Kto otrzyma wysoką rentę wdowią?

  Rentę wyższą otrzymają małżonkowie i partnerzy zmarłych osób, gdy oprócz kryterium potrzebnego do uzyskania niskiej renty, tj. przez minimun 5 lat osoby zmarłe odprowadzały składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, spełnią któryś z poniższych warunków:

 • osiągnęły wymagany limitem wiek – w 2016 roku pozostały przy życiu partner bądź małżonek musi ukończyć 45 lat i 5 miesięcy,
 • wychowują małoletnie dziecko własne lub dziecko zmarłego,
 • są niezdolne do pracy,
 • opiekują się dzieckiem własnym lub dzieckiem zmarłego, które jest niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo.
 • Wyższą rentę wdowią wypłaca się na stałe, jej wysokość wynosi 55% renty zmarłego. Ponadto wdowiec lub wdowa, którzy zajmują się wychowywaniem dzieci, otrzymują miesięczny dodatek. Jeżeli ktoś, kto pobiera ten rodzaj renty, zawrze nowy związek małżeński, to utraci prawo do renty rodzinnej.

  Roczny wzrost limitu wieku

  Od 2012 roku granica wieku emerytalnego wdowca lub wdowy zwiększa się co rok o jeden miesiąc, licząc od 45. W 2029 limit wieku wyniesie 47 lat dla dużej renty wdowiej. Duża renta wdowia nie jest ograniczona w czasie, dlatego żyjący partner dostaje ją aż do swojej śmierci.

  Renta rodzinna dla sierot

  Rentę sierocą (dla sierot i półsierot) wypłaca się po wcześniejszym złożeniu wniosku, o ile osoba zmarła:

 • pobierała rentę lub emeryturę do chwili swojej śmierci lub
 • wykazała przed swoją śmiercią, że była ubezpieczona przez wymagany minimalny okres 5 lat (ten wymóg mógł zostać spełniony wcześniej, gdy np. osoba doznała wypadku w pracy).
 • Gdy umrze jeden z rodziców, wówczas mówimy o rencie częściowej – należy się 10% renty zmarłego. Gdy nie żyją oboje rodzice, to wtedy mamy do czynienia z pełną rentą sierocą – dostaje się 20% renty zmarłych. W obu przypadkach wypłaca się również dodatek dla sierot.

  Rentę sierocą przyznaje się zwykle dzieciom do 18 roku życia. Okres ten może się wydłużyć do 27 lat, jeśli dziecko:

 • uczy się,
 • szkoli się zawodowo,
 • przez rok pracuje społecznie jako wolontariusz bądź udziela się w pracach na rzecz ekologii,
 • z powodu niepełnosprawności nie może podjąć pracy zarobkowej.
 • Okres 27 lat może być jeszcze wydłużony, gdy naukę zawodu bądź naukę w szkole przerwała obowiązkowa służba wojskowa lub cywilna (sierota kontynuuje naukę mimo ukończenia 27 roku życia).

  Prawo do renty rodzinnej dla sierot mają:

 • własne dzieci zmarłego rodzica,
 • dzieci adoptowane zmarłego rodzica,
 • dzieci przyrodnie zmarłego rodzica,
 • dzieci objęte opieką w ramach rodziny zastępczej (mieszkające z rodzicami/dziadkami lub będące w znacznej mierze przez nich utrzymywane).
 • Źródło: deutsche-rentenversicherung.de, finanztip.de

  Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/klawiatura-apple-wej%C5%9Bcie-klucze-338507/, autor: Daniel Friesenecker

  Informacje o publikacji
  Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
  Wybraliśmy dla Ciebie