Transfer polskiego zasiłku dla bezrobotnych do Niemiec i niemieckiego do Polski

· 5.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Prawo do transferu zasiłku do kraju poszukiwania pracy przysługuje osobie bezrobotnej, która posiada prawo do zasiłku w kraju poprzedniego zamieszkania oraz pozostawała do dyspozycji służb zatrudnienia minimum 4 tygodnie przed wyjazdem.

Prawo do transferu zasiłku do kraju poszukiwania pracy przysługuje osobie bezrobotnej, która posiada prawo do zasiłku w kraju poprzedniego zamieszkania oraz pozostawała do dyspozycji służb zatrudnienia minimum 4 tygodnie przed wyjazdem. Należy wystąpić z wnioskiem o wydanie przez urząd pracy formularza E303, który potwierdza prawo do transferu zasiłku za granicę oraz zarejestrować się w urzędzie pracy w kraju poszukiwania pracy jako osoba poszukująca pracy. Należy to zrobić w przeciągu 7 dni od daty wyjazdu. Wówczas świadczenie należy się również za czas podróży. Należy oczywiście pozostawać w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia.

 

Każdy bezrobotny ma prawo do poszukiwania pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek za granicą. Wyjeżdżając do krajów innego Unii Europejskiej, więc z Niemiec do Polski lub odwrotnie, w celu poszukiwania pracy, obowiązuje prawo do transferu zasiłku przez trzy miesiące. Żeby zachować prawo do kontynuacji, należy powrócić do kraju przed upływem tego okresu. Prawo do zasiłku traci się oczywiście jeśli w czasie oszukiwania pracy:

  • podejmie się za granicą pracę,
  • rozpocznie się studia,
  • założy się własną firmę.

 

W okresie poszukiwania pracy przysługuje zasiłek w wysokości ustalonej w kraju przed wyjazdem, ale przeliczony na walutę kraju, w którym poszukuje się pracy. W okresie wyjazdu należy pozostawać w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia. Rejestrując się w urzędzie pracy, należy podać adres zamieszkania. Według prawa unijnego istnieje możliwość sumowania okresów stażu pracowniczego zdobytego w różnych krajach. Dzięki temu w razie utraty pracy można pobierać odpowiednie świadczenie z tytułu bezrobocia. Okres zatrudnienia i ubezpieczenia w danym kraju potwierdza się formularzem E301. Sumowanie okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia dla uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia dotyczy tylko pracowników. Nie dotyczy osób mających własne firmy. Aby ubiegać się o formularz E301, należy przedstawić właściwej instytucji świadectwa pracy.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie