Tymczasowa umowa na wynajem mieszkania w Niemczech. Takie masz prawa, jako wynajmujący

· 3.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Tymczasowa umowa na wynajem mieszkania w Niemczech. Takie masz prawa, jako wynajmujący

Umowy najmu w Niemczech zwykle zawierane są na czas nieokreślony. Jednak zdarzają się również sytuacje, w których wynajmujący oferuje wynajem na czas określony. Jednak wymogi prawne tego typu umów są niezwykle surowe. Oto one.

Zazwyczaj umowy najmu w Niemczech zawierane są na czas nieokreślony. Kończą się one w chwili, gdy najemca lub wynajmujący chcą od niej odstąpić. Umowa najmu na czas nieokreślony daje zarówno najemcy, jak i wynajmującemu możliwość złożenia wypowiedzenia*. W przypadku umów najmu na czas określny, złożenie okresu wypowiedzenia jest niemożliwe. Jednak umowa najmu na czas określony ma jedną, podstawową zaletę.

Umowa na czas określony ma jedną, podstawową zaletę

Zdaniem prawników i ekspertów od nieruchomości czasowy okres najmu daje zarówno najemcy, jak i właścicielowi mieszkania bezpieczeństwo planowania. Obie strony wiedzą, kiedy umowa wygaśnie i mają czas na przygotowanie planu przyszłościowego.

Warunki, które musi spełniać umowa najmu na czas określony

Zarówno najemca, jak i właściciel mieszkania muszą pamiętać, że umowa najmu na czas określony musi spełniać pewne wymagania.

Przede wszystkim termin trwania umowy musi być jasno określony i uzasadniony przez właściciela mieszkania (informacje te muszą być zawarte na początku umowy najmu). Prawo uznaje tylko trzy powody:

  1. Wynajmujący chce samodzielnie korzystać z mieszkania po zakończeniu umowy najmu.
  2. Właściciel mieszkania chce przeprowadzić gruntowny remont mieszkania, domu w celu przekształcenia jego funkcjonalności (pod na przykład lokal usługowy).
  3. Wynajmujący prowadzi firmę, która zatrudnia ludzi i chce, by mieszkanie służyło pracownikom.

Niespełnienie któregoś z powyższych powodów sprawia, że umowa najmu przestaje być na czas określony, a staje się umową najmu na czas nieokreślony.

Uwaga: Wynajmujący nie jest zobowiązany do przekazywania lokatorowi informacji o zmianie powodu najmu określonego z własnej inicjatywy, ale najemca ma prawo zapytać właściciela mieszkania na co najmniej cztery miesiące przed końcem uzgodnionego okresu wynajmu, czy powód najmu na czas określony nadal obowiązuje. Jeśli do miesiąca nie otrzyma odpowiedzi, okres dzierżawy zostaje odpowiednio przedłużony.

*Najemcy mogą wypowiedzieć umowę najmu na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu. Z kolei terminy wypowiedzenia dla wynajmującego nie są jednoznaczne. Przy okresie najmu do 5 lat wynajmujący może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcy, najem mieszkania od 5 do 8 lat wydłuża termin wypowiedzenia do 6 miesięcy, a przy wynajmie przekraczającym 8 lat, okres wypowiedzenia wynosi 9 miesięcy.

> Wszystko, co powinieneś wiedzieć o wynajmie mieszkania w Niemczech

Zdjęcie: 123rf.com, Leszek Glasner

Informacje o publikacji
Bielsko-Biała, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie