Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych

· 1.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

W Niemczech ok. 90% społeczeństwa jest ubezpieczone w państwowym ubezpieczeniu zdrowotnym (gesetzliche Krankenversicherung - GKV), z tego większość ze względu na istniejący ustawowy obowiązek.

W Niemczech ok. 90% społeczeństwa jest ubezpieczone w państwowym ubezpieczeniu zdrowotnym (gesetzliche Krankenversicherung - GKV), z tego większość ze względu na istniejący ustawowy obowiązek. W przypadku ubezpieczenia w państwowej kasie ochroną objęty jest również np. współmałżonek i dziecko, którzy nie mają własnych dochodów (tzw. ubezpieczenie rodzinne). Obowiązkowo ubezpieczeni są prawie wszyscy pracownicy oraz studenci. Wystąpienie z GKV jest możliwe dopiero w przypadku, gdy pracownik osiąga zarobki miesięczne przekraczające brutto 3.862,50 euro.

System państwowej opieki zdrowotnej w Niemczech zdeterminowany jest przez zasadę solidarności, co oznacza, że wszyscy członkowie płacą ten sam procent swojego wynagrodzenia i mają prawo do otrzymywania takich samych świadczeń medycznych. Na niemiecki system opieki zdrowotnej składają się usługodawcy, płatnicy oraz usługobiorcy, czyli ponad 82 mln obywateli. Świadczenia dla członków GKV finansowane są ze składek za dany rok, przy czym ich wysokość nie pozwala na budowanie kapitału na przyszłość. Składka jest pokrywana w połowie przez pracodawcę i pracownika.

Ubezpieczony w GKV, poza składką, ponosi dodatkowe opłaty z tytułu korzystania ze świadczeń medycznych. I tak np. za świadczenia lekarskie opłata wynosi 10 euro kwartalnie, natomiast przy leczeniu szpitalnym 10 euro dziennie przez maksymalnie 28 dni.

Inną konstrukcję ma system prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. W Niemczech prywatne ubezpieczenia zdrowotne są drugą co do wielkości, po ubezpieczeniach na życie, grupą ubezpieczeń. Mniej więcej co dziesiąty obywatel wykupuje pełne prywatne ubezpieczenie od zachorowań. Natomiast co czwarty ubezpieczony w państwowym systemie GKV ma wykupione dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Ma ono uzupełniać luki w ochronie lub zapewniać wyższy poziom zabezpieczenia medycznego np. specjalne warunki w szpitalu, protezy zębowe, dzienne leczenie szpitalne itp.

Każda osoba ubezpieczająca się prywatnie płaci składkę odpowiadającą jej ryzyku skalkulowanemu przy zastosowaniu kryterium wieku, płci, przebytych chorób oraz wybranej ochronie ubezpieczeniowej (zasada ekwiwalentności). W systemie tym nie funkcjonuje bezskładkowe ubezpieczenie rodzinne. Zdarza się, że ze względu na oszacowane ryzyko, wniosek ubezpieczeniowy może zostać odrzucony przez ubezpieczyciela. W systemie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych obowiązuje zasada pokrycia kapitałowego, czyli budowania rezerwy na przyszłość. W pierwszych latach ubezpieczony płaci wyższą składkę, która ma za zadanie wyrównać w przyszłości jego większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Pracodawca płaci część składek, gdy jego pracownik wykupi pełne ubezpieczenie.

Klient ma prawo wyboru taryf uwzględniających różne świadczenia medyczne. Generalnie ubezpieczyciele oferują dwa rodzaje ubezpieczeń prywatnych – podstawowe i luksusowe. I tak np. pełne ubezpieczenie dla trzydziestolatka kosztuje od 150 Euro miesięcznie, a w wersji luksusowej kosztuje 400 euro miesięcznie. Podobne zasady obowiązują w przypadku ubezpieczeń dodatkowych. Osoba dysponująca prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym korzysta z ochrony konsumenckiej, a ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym zapewnia szczególną kontrolę nad ubezpieczeniami prywatnymi.

 

Komunikat:

Prosimy o uczciwość i nie umieszczanie kryptoreklamy pod naszymi artykułami, na forum i w kalendarium. Zaśmiecają one serwisy i utrudniają korzystanie z portalu. Na naszym portalu jest wiele możliwości taniej, a nawet bezpłatnej (np. katalog firm) reklamy. Użytkowników wzywamy do bojkotowania firm, które spamują lub w inny nieuczciwy sposów wykorzystują trud, jaki zadaliśmy sobie w celu stworzenia portalu mypolacy.de.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie