Universität Augsburg

· 3.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Z Początku uczelnia miała być akademią medyczną, a główne przedmioty powiązane były z medycyną. Po krótkim czasie zarząd uczelni stwierdził, iż szkołę należy rozbudować i tak powstały dwa nowe kierunki nie związane z biologią, chemią czy ogólnie medycyną..

Universität Augsburg
Universitätsstr. 2
86159 Augsburg
tel.: 0049 82 159 80
e-mail: studentenkanzlei@zv.uni-augsburg.de
internet: www.uni-augsburg.de

Ogólnie informacje o uczelni

Z Początku uczelnia miała być akademią medyczną, a główne przedmioty powiązane były z medycyną. Po krótkim czasie zarząd uczelni stwierdził, iż szkołę należy rozbudować i tak powstały dwa nowe kierunki nie związane z biologią, chemią czy ogólnie medycyną.. Ostatecznie w roku 1966 szkoła przyjęła pełen statut uniwersytetu. Przewodnimi kierunkami szkoły są nauki ścisłe oraz teologiczne. Łączna suma studentów to prawie 12,5 tys., z czego ponad 1000 to obcokrajowcy. Jak wiele szkół wyższych w Niemczech tak i uniwersytet w Augsburgu prowadzi współpracę z wieloma uczelniami na całym świecie (niestety nie prowadzi wymian z polskimi). Nabór na uczelnie jest prowadzony standardowo w dwuch terminach:

  • Na semestr zimowy (Wintersemester) trwający od 1 października do 31 marca
  • Na semestr letni (Sommersemester) trwający od 1 kwietnia do 30 września

Zasady rekrutacji na studia

O miejsce na studia może ubiegać się każdy, kto skończył naukę w szkole średniej, technikum oraz osoba już po lub w trakcie studiów. Proces rekrutacyjny można odbyć na trzy sposoby: osobiście złożyć dokumenty i się zameldować, wysłać listownie lub zarejestrować się elektronicznie, a pozostałe dokumenty wysłać pocztą. Terminy składania dokumentów upływają 15 lipca (semestr zimowy) i 15 stycznia (semestr letni).

Wymagane dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (można go uzupełnić i złożyć drogą elektroniczną)
  • Świadectwo maturalne oraz jego tłumaczenie
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z tłumaczeniem
  • Zdany egzamin językowy DSH, KDS, GDS, ZOP, TestDaf (Niveaustufe 4), ÖDS, DSD II
  • Potwierdzenie, że się odbyło 800 godzin lekcji języka niemieckiego
  • Poświadczenie odbytych praktyk w kierunku studiów

W przypadku, gdy rekrut wcześniej studiował uczelnia wymaga książeczki studenckiej.

Pozostałe informacje

Niestety uczelnia nie pomaga w zdobyciu pracy i należy się o nią zatroszczyć samemu. Informacje oraz odpowiedzi na nasze pytania dotyczące zatrudnienia dla studenta znajdziemy w Związku Studenckim (Studentenwerk) lub w Biurze Pracy (Arbeitsamt).

Wpłaty, jakie należy dokonać i które pozwolą nam na rozpoczęcie studiów nie powinny przekraczać 110€- są to opłaty za bilet semestralny (Semesterticket) i na Związek Studencki.

Wszelkie pozostałe informacje dotyczące studiowania na Uniwersytecie w Augsburgu znajdziemy na stronie domowej uczelni lub po przez biuro dla obcokrajowców:

Akademisches Auslandsamt
Universitätsstr. 2
86159 Augsburg
tel.: 0049 821 598 51 48
e-mail: joachim.linse@zv.uni-augsburg.de

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie