Universität Halle

· 2.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Uczelnia posiada dwie daty założenia. Rok 1502- Szkoła Wyższa w Wittenberg i rok 1694- Uniwersytet w Halle. Obecnie jest to jedna i ta sama uczelnia, na której wykładali między innymi: Marcin Luter i Christian Wolf. Na uczelnie uczęszcza prawie 19 tys. studentów z czego ponad 1,5 tys. to obcokrajowcy.

Universität Halle
Universitätplatz 11
06099 Halle
tel.: 0049 345 55 20
e-mail: studienberatung@uni-halle.de
internet: www.uni-halle.de

Ogólne informacje o uczelni

Uczelnia posiada dwie daty założenia. Rok 1502- Szkoła Wyższa w Wittenberg i rok 1694- Uniwersytet w Halle. Obecnie jest to jedna i ta sama uczelnia, na której wykładali między innymi: Marcin Luter i Christian Wolf. Na uczelnie uczęszcza prawie 19 tys. studentów z czego ponad 1,5 tys. to obcokrajowcy. Personel składa się z ponad 5000 osób. Szkoła proponuje naukę na jednym z siedmiu fakultetów. Najbardziej obleganym jest matematyczno-techniczny. Główny budynek szkoły, gdzie odbywa się większość zajęć jest usytuowany w dobrym miejscu i nie będziemy mieć problemów by tam się dostać. Halle jest ogólnie nie dużym miastem (ok. 230 tys. mieszkańców), ale miłośnicy wodnych, morskich przygód nie będą się nudzili. W mieście znajduje się bardzo dużo grup sportowych i kulturalnych, które nie pozwolą nam na bezczynne i nudne dni. Nabór na studia przeprowadzany jest w dwóch terminach:

  • Zimowy (Wintersemester) trwający od 1 października do 31 marca
  • Letni (Sommersemester) trwający od 1 kwietnia do 30 września

Zasady rekrutacji na studia

Uniwersytet w Halle jest członkiem UNI-ASSIST, dlatego musimy się liczyć z wymaganiami stawianymi przez tą organizację. Jest to bardzo ważne, gdyż wszystkie dokumenty muszą się zgadzać z tymi, które wymaga organizacja. Warto więc odwiedzić stronę internetową UNI-ASSIST (http://www.uni-assist.de/). Składając dokumenty warto dołożyć wyróżnienia lub dyplomy ukończenia prywatnych szkół- uczelnia ceni sobie różnego rodzaju laureatów oraz absolwentów. Terminy składania dokumentów upływają 15 lipca (semestr zimowy) i 15 stycznia (semestr letni).

Wymagane dokumenty

  • Świadectwo maturalne
  • Zdany egzamin językowy
  • Tłumaczenia wszystkich dokumentów na język niemiecki
  • Formularz rekrutacyjny
  • Zaświadczenie wniesienia opłaty semestralnej (można je przedstawić, jak już będziemy immatrykulowani)

Pozostałe informacje

Szkoła nie przewiduje programu stypendialnego dla obcokrajowców. O stypendium można się ubiegać przez różnego rodzaju organizacje (więcej na ten temat na stronie internetowej www.daad.de). Koszt opłat semestralnych to wysokość ok. 150€. Akademiki przydzielane są przez Związek Studencki (www.studentenwerk-halle.de). Prace należy szukać przez Urząd Pracy (Arbeitsamt) lub przez Radę Studencką (Studentenrat). Na uczelni studiuje kilkadziesiąt osób z Polski. Kontakt z nimi można nawiązać przez Akademickie Biuro ds. Obcokrajowców (Akademische Auslandsamt). Uniwersytet współpracuje z kilkoma polskimi uczelniami między innymi z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie