Universität Hannower

· 2.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Uniwersytet w Hanowerze został założony w 1831 roku. Na uczelnie składało się 64 różne szkoły, które w chwili obecnej tworzą wspólną całość. Do szkoły uczęszcza ok. 24 tys. studentów, w tym prawie 4 tys. obcokrajowców.

Universität Hannower
Welfengarten 1
30167 Hannover
tel.: 0049 511 76 20
e-mail: info@prassestelle.uni-hanower.de
internet: www.uni-hanower.de

Ogólne informacje o uczelni

Uniwersytet w Hanowerze został założony w 1831 roku. Na uczelnie składało się 64 różne szkoły, które w chwili obecnej tworzą wspólną całość. Do szkoły uczęszcza ok. 24 tys. studentów, w tym prawie 4 tys. obcokrajowców. Personel to ponad 1100 osób, z czego prawie 400 to profesorowie. Roczny obrót pieniężny szkoły to 212 milionów €. Rekruci maja możliwość wyboru pomiędzy 9 fakultetami, na które składa się ponad 140 kierunków. Nabór na studia przeprowadzany jest w dwóch terminach:

  • Zimowy (Wintersemester) trwający od 1 października do 31 marca
  • Letni (Sommersemester) trwający od 1 kwietnia do 30 września

Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne postępuje bez większych problemów. Dokumenty do wypełnienia (formularz rekrutacyjny) znajdziemy na stronie domowej uczelni. Szkoła proponuje również rejestracje przez Internet. Uczelnia wymaga wobec niektórych kierunków zaświadczenie odbytych praktyk. Osoby chcące bliżej zapoznać się ze strukturom i działaniem placówki mają możliwość wzięcia udziału w letnim seminarium oraz w kursie rozpoznawczym, który prowadzony jest przed rozpoczęciem semestru. Terminy składania dokumentów upływają 15 lipca (semestr zimowy) i 15 stycznia (semestr letni).

Wymagane dokumenty

  • Świadectwo maturalne
  • Świadectwo ukończenia szkoły
  • Egzamin z języka niemieckiego
  • Tłumaczenia wszystkich dokumentów na język niemiecki
  • Formularz rekrutacyjny
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Do studiów dopuszcza również indeks lub książeczka studencka z innej uczelni

Pozostałe informacje

Koszty opłat semestralnych to ok. 200€, ale do nich należy również dodać obowiązkowe ubezpieczenie, które wynosi do 60€. Uczelnia oferuje program stypendialny dla wyróżniających się osób- niestety dopiero po trzecim roku studiów. Akademik to koszt ok. 200€ miesięcznie i jest przyznawany przez Związek Studencki (Studentenwerk www.studentenwerk-hannower.de). Miejsca zatrudnienia należy szukać przez Urząd Pracy (Arbeitsamt) lub przez Studentenwerk Hannower. Uczelnia współpracuje z wieloma szkołami wyższymi na całym świecie w tym z polskimi (przykładem jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Kontakt ze studiującymi Polakami można uzyskać przez Akademickie Biuro ds. Obcokrajowców (Akademische Auslandsamt).

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie