W jakich sytuacjach można przejść na niepełny etat u niemieckiego pracodawcy?

· 2.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:
W jakich sytuacjach można przejść na niepełny etat u niemieckiego pracodawcy?

Często zdarza się, że zaistnieje konieczność zrezygnowania z pełnego etatu i przejścia na pracę w niepełnym wymiarze godzin. Niemieckie ustawodawstwo daje pracownikom taką możliwość głównie w sytuacji, gdy rodzic korzysta z urlopu wychowawczego i nie chce całkowicie rezygnować z obowiązków służbowych.

W jakich sytuacjach można przejść na niepełny etat?

To, w jakich okolicznościach można przejść na niepełny etat, określa Ustawa o Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin i Terminów. Wówczas to prawo przysługuje bez względu na personalne życzenie pracy we wspomnianej formie. Kolejnymi upoważnionymi są osoby niepełnosprawne, a niepełny etat może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Tę sytuację reguluje Ustawa o Znacznej Niepełnosprawności bądź Ustawa o Opiece. Z kolei Ustawa o Zasiłku Rodzinnym oraz Okresie Wychowawczym daje prawo do pracy w niepełnym wymiarze godzin osobom na urlopie wychowawczym. Wówczas praca trwa do 30 godzin tygodniowo. Można ją świadczyć na rzecz obecnego lub innego pracodawcy.

Jakich formalności należy dopełnić, by przejść na niepełny etat?

Prawo niemieckie daje możliwość pracownikowi żądać zmniejszenia wymiaru godzin pracy. Jest to szczególnie przydatne dla matek, które pracując wcześniej na etacie, wykorzystały już urlop wychowawczy, a nadal potrzebują poświęcać sporo czasu na wychowanie dziecka. Jednak by tego żądać, należy wcześniej spełnić pewne warunki. Są to:

  • pracownik musi być zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
  • pracodawca musi zatrudniać przynajmniej 15 pracowników (nie wlicza się do tego osób będących w trakcie kształcenia zawodowego),
  • zmniejszony wymiar godzin pracy musi mieścić się w przedziale między 15 a 30 godzinami tygodniowo.

Jeśli chce się pracować w niepełnym wymiarze godzin, należy to wcześniej zgłosić pracodawcy i złożyć u niego wniosek. Jak wcześnie? Minimum 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem pracy na niepełny etat. Robi się to tak wcześnie dlatego, by pracodawca np. miał czas na znalezienie dodatkowego pracownika. Wniosek najlepiej złożyć na piśmie bądź przesłać drogą mailową lub faksem. Dobrze wiedzieć, czy umowa o pracę nie określa dokładnego sposobu sporządzenia i dostarczenia pisma. We wniosku należy podać, w jakim okresie chce się pracować, ile godzin w tygodniu i jakie są założenia co do rozłożenia godzin w konkretne dni tygodnia. Pracodawca rozpatrzy podanie. Gdy nie będzie żadnego „ale”, rozpatrzy je pozytywnie i wyda zgodę na piśmie najpóźniej na miesiąc przed planowanym wprowadzeniem zmian.

Co robić, gdy pracodawca odrzuci wniosek z prośbą o zmniejszenie wymiaru godzin pracy?

Z doświadczenia wynika, że pracodawca często uchyla się od obowiązku zmniejszenia wymiaru godzin pracy. Wtedy albo nie rozpatruje podania pracownika, albo jego decyzja kończy się na stwierdzeniu, że jest zmuszony odrzucić wniosek z istotnych powodów zakładowych. Przy czym nie podaje tych powodów. Pracodawca może nie udzielać zgody przez 4 tygodnie. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, nie należy ulegać naciskom, tylko bezzwłocznie wnieść pozew do sądu i w ten sposób wyegzekwować niepełny etat. Wówczas pracodawca zmuszony przez organ sprawiedliwości musi wykazać, że te ważne powody zakładowe istnieją i że przeszkodziłyby w zmianie formy zatrudnienia. Następnie sąd pracy weryfikuje podane przez pracodawcę przyczyny odrzucenia wniosku. Sprawdza, czy były wystarczające, by odmówić pracownikowi prawa do zmniejszenia godzin pracy.

Czym są „ważne powody zakładowe”?

Odmowa zmniejszenia wymiaru etatu może nastąpić jedynie z ważnych powodów zakładowych. Czym one są? Na podstawie orzecznictwa Federalnego Sądu Pracy można o nich mówić wtedy, gdy zmniejszenie wymiaru godzin pracy zakłóci organizację przedsiębiorstwa, przebieg pracy lub bezpieczeństwo miejsca pracy. Jeśli obecny pracodawca nie przychyla się do wniosku pracownika, bo ten chce pracować u kogoś innego, tymi ważnymi powodami zakładowymi mogą być np.: zagrożenie tajemnic zakładowych bądź nowy pracodawca stanowi konkurencję dla dotychczasowego.

Uwaga

Przechodząc na niepełny wymiar godzin pracy, nie ma się zapewnionego prawa powrotu do pełnego wymiaru godzin. Aczkolwiek w przypadku wolnego miejsca pracy na całym etacie ma się pierwszeństwo przed całkiem nowym pracownikiem.

Ewa Kuchta

Źródło: job-profi.pl, berlin.msz.gov.pl

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/dmuchawy-szk%C5%82a-szk%C5%82a-%C5%82odzie-p%C5%82omie%C5%84-385490/, autor: Jorg Moller

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie