„Worte der Woche”, czyli tygodniowy przegląd słówek

· 1k odsłon · Skomentuj! · Autor:
„Worte der Woche”, czyli tygodniowy przegląd słówek

Tym razem słówka i ciekawe zwroty z kategorii praca. Co pracodawca ma na myśli prosząc o dostarczenie Lebenslauf? Czym różni się świadectwo pracy napisane „kodem” od tego zwyczajnego? I skąd w historii hasło Arbeit mach frei?

Stellangebot – oferty pracy. Te można znaleźć w gazetach i czasopismach, w internecie, Urzędzie Pracy, w agencjach pośrednictwa pracy, a także na targach pracy, które skupiają wielu pracodawców, ale przeważnie z jednego sektora.

Po znalezieniu interesującej oferty zatrudnienia należy wyrazić chęć podjęcia pracy. To zazwyczaj odbywa się drogą elektroniczną, wysyłając życiorys (der Lebenslauf), podanie o pracę (das Bewerbungsschreiben), czy list motywacyjny (das Anschreiben).

Celem das Vorstellungsgespräch - rozmowy kwalifikacyjnej jest przekonanie przyszłego pracodawcy, do tego, że jest się najlepszym kandydatem na to stanowisko. W Niemczech pracodawcy starają się przyspieszyć proces rekrutacji, dlatego coraz bardziej popularna staje się, już na etapie oceny dokumentów aplikanta, rozmowa telefoniczna z kandydatem. Celem rozmowy jest weryfikacja informacji, które kandydat zawarł w dokumencie aplikacyjnym.

Kwestie finansowe, w tym das Gehalt/ der Lohn/ das Honorar – wynagrodzenie podczas niemieckiej rozmowy kwalifikacyjne poruszane są na początku spotkania. Co dla Polaka może być co najmniej dziwne, wszak podczas rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych w Polsce temat ten poruszany jest na końcu.

das Arbeitszeugnis – świadectwo z poprzedniej pracy, do wystawienia, którego zobligowany jest poprzedni pracodawca. Ten sporządzając dokument, może wybrać między pisownią zwyczajną, a „kodem”, który opiera się na ocenie pracy przez sformułowania zaczerpnięte ze szkolnego dziennika (sehr gut – celujący, gut – bardzo dobry, befriedigend – dobry, ausreichend – dostateczny).

A jak już pracę dostaniemy…

Warto poznać słowo Beschäftigung (zajęcie, zatrudnienie, praca). Bo chyba każdy zna jego synonim czyli słówko Arbeit (praca, robota).

Wszystko zaczyna się od Arbeit finden (znaleźć pracę). Czasami jest to Arebit im Sitzen (praca siedząca). Szefostwo wymaga, aby na początku sich mit der Arbeit vertraut machenb (zapoznać się z obowiązkami w pracy). I cicho mi tu, bo ich bin bei der Arbeit (jestem w pracy).

Gdy ktoś jest niezadowolony z tego co robi, zdarza mu się die Arbeit niederlegen (zastrajkować).

Po 8 godzinach spędzonych w pracy warto nach der Arbeit entspannen (odpocząć po pracy). Szczególnie wtedy, gdy przez cały dzień die Arbeit geht zügig voran (praca wre).

No chyba że ktoś wolał sich vor der Arbeit drücken (bumelować), wtedy rzeczywiście nie ma po czym odpoczywać. Wtedy jednak warto pamiętać że wie die Arbeit, so der Lohn (jaka praca, taka płaca).

Od czasu do czasu, byle nie za często można Arbeit mit nach Hause nehmen (zabrać pracę do domu).

1 maja wiele krajów obchodzi Tag der Arbeit (Święto Pracy). Wiele ciekawych informacji związanych z zatrudnieniem można znaleźć na stronie internetowej Bundesanstalt für Arbeit (Federalnego Urzędu Pracy).

I jeszcze…

W Biblii, a konkretnie w Ewangelii św. Jana (J 8, 32) znajduje się cytat Wahrheit macht frei (prawda was wyzwoli, prawda czyni wolnym). Z tego cytatu wywiedziono hasło, używane w nazistowskich Niemczech jako slogan zwalczający bezrobocie. Ale świat poznał Arbeit macht frei (praca czyni wolnym) w zupełnie innym, niechlubnym kontekście. Jako hasło wykute przed wejściem do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz obozów w Dachau, Gross-Rosen, Sachsenhausen, Theresienstadt czy w Flossenbürgu.

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/rozmowa-kwalifikacyjna-kandydat-413099, autor: geralt

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie