Wpis w księdze wieczystej

· 4.8k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Koniecznym wymogiem nabycia nieruchomości jest wpisanie nabywcy jako nowego właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

Koniecznym wymogiem nabycia nieruchomości jest wpisanie nabywcy jako nowego właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Dokonuje się tego w oddziale sądu rejonowego (prowadzącego dział ksiąg wieczystych), w zasięgu którego znajduje się dana nieruchomość.
Wniosek o wpis składany jest za pośrednictwem notariusza najczęściej razem z oświadczeniami o przeniesieniu prawa własności.
Prawnie nabycie nieruchomości następuje w momencie zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży nieruchomości należy zapoznać się z księga wieczystą, aby ustalić faktyczny stan prawny (czy nieruchomość nie ma innych właścicieli, czy nie jest obciążona hipoteką itp.). Prawo wglądu do ksiąg wieczystych przysługuje każdemu, kto ma uzasadniony powód. W praktyce powodem tym może być sam zamiar kupna danej nieruchomości. Z uwagi na często znaczny okres czasu, jaki dzieli zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości a zmianą we wpisie w księdze wieczystej sprzedający może (pomimo umowy i poświadczenia o przeniesieniu własności) rozporządzać nieruchomością ze szkoda dla nabywcy. Dlatego też zaleca się umieszczenie wzmianki (za zgoda sprzedającego lub na mocy tymczasowego zarządzenia sądu) o przeniesieniu własności. Wpis taki chroni nabywcę przed ewentualnym, kolejnym zbyciem lub obciążeniem finansowym poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości przez dotychczasowego właściciela.
Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę i przeciętnie stanowią ok. 5% ceny nieruchomości.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie