Wybory na Prezydenta Polski w Niemczech 28 czerwca. Co trzeba zrobić, żeby zagłosować?

· 19.3k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Wybory na Prezydenta Polski w Niemczech 28 czerwca. Co trzeba zrobić, żeby zagłosować?

Polacy w Niemczech mogą wziąć udział w tegorocznych wyborach na Prezydenta Polski. Wybory zostały zaplanowane na 28 czerwca. W utworzonych obwodach do głosowania w Niemczech istnieje możliwość oddania głosu drogą korespondencyjną. Jak zagłosować? Co trzeba zrobić, żeby głos był ważny?

Najważniejsze i najbliższe terminy, których musisz się trzymać jeśli chcesz zagłosować

a) Wpisałeś się do spisu wyborców, gdy wybory miały się odbyć 10 maja w Niemczech? Masz czas do wtorku 16 czerwca br. żeby zgłosić chęć udziału w głosowaniu korespondencyjnym.

b) NIE wpisałeś do spisu wyborców, gdy wybory miały się odbyć 10 maja w Niemczech? Masz czas TYLKO DO PONIEDZIAŁKU 15 czerwca br. żeby zgłosić chęć udziału w głosowaniu korespondencyjnym.

Wybory na prezydenta Polski. Głosowanie w Niemczech 28 czerwca 2020 roku. Jak wziąć udział w wyborach?

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP, głosowanie w obwodach do głosowania utworzonych w polskich okręgach konsularnych zlokalizowanych na terenie Niemiec, odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca w godzinach 7:00 - 21:00.

Gdzie głosować w Niemczech w wyborach na Prezydenta Polski?

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych RP zawiera następującą listę 15 obwodów umożliwiających oddanie głosu w wyborach

- Ambasada RP w Berlinie: obwody głosowania nr 92. 93, 86 i 107 z siedzibą w Berlinie z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

- Konsulat Generalny RP w Hamburgu: obwody głosowania nr 94, 95 i 75 z siedzibą w Hamburgu z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

- Konsulat Generalny RP w Kolonii: obwody głosowania nr 96, 97, 98, 146 i 163 z siedzibą w Kolonii z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

- Konsulat Generalny RP w Monachium: obwody głosowania nr 99, 100 i 122 z siedzibą w Monachium z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Bardzo ważna informacja dla Polaków w Niemczech: W Niemczech utworzone obwody do głosowania dają możliwość głosowania tylko w formie korespondencyjnej! Nie ma możliwości oddania głosu osobiście.

Kto może głosować w Niemczech w wyborach na prezydenta Polski?

Pełne prawo do głosowania ma osoba, która:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosowanie na prezydenta polski w Niemczech. Jaki warunek musi spełnić każdy Polak, żeby móc oddać głos?

Oddanie głosu w tegorocznych wyborach jest możliwe tylko po wcześniejszym wpisaniu się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula. Gdzie można znaleźć spis i jak się do niego wpisać?

Elektroniczny System Rejestracji Wyborców dostępny jest na stronie internetowej: https://ewybory.msz.gov.pl/

Zgłoszenie w systemie musi zawierać następujące informacje:

- Imię (imiona)

- Nazwisko

- Imię ojca

- Datę urodzenia

- Numer ewidencyjny PESEL

- Miejsce pobytu wyborcy za granicą

- Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

- Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

- Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)

- Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Uwaga: Jeśli nie masz możliwości wpisania się do Elektronicznego Systemu Rejestracji Wyborców, możesz skorzystać z innych form wpisania się na listę spisu wyborców:

Ambasada RP w Berlinie. Możliwość wpisania się ustnie, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Konsulat Generalny RP w Hamburgu. Możliwość wpisania się ustnie, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Konsulat Generalny RP w Kolonii. Możliwość wpisania się ustnie, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Konsulat Generalny RP w Monachium. Możliwość wpisania się ustnie, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Co zrobić w sytuacji gdy będzie II tura wyborów prezydenckich? Czy ponownie muszę się wpisywać do spisu wyborców pomimo, że wcześniej zostałem/am już wpisany/a?

Nie, nie musisz ponownie się wpisywać. Jeśli dokonano prawidłowo wpisu do spisu wyborców, obowiązuje on także podczas głosowania w drugiej turze uwzględniając wcześniej określony i jedyny możliwy sposób głosowania tj. głosowanie korespondencyjne.

Moje stałe miejsce zamieszkania jest w Polsce, ale będę głosować w Niemczech. Czy w przypadku, gdy będzie druga tura wyborów mogę oddać głos w drugiej turze w Polsce?

Z informacji opublikowanych na stronie gov.pl czytamy, że możliwe jest oddanie głosu w innym obwodzie do głosowania, ale wcześniej trzeba zgłosić się do konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Co w sytuacji, gdy wybory miały się odbyć 10 maja. Jako obywatel Polski jestem już zgłoszony do spisu wyborców. Czy muszę ponownie wysyłać zgłoszenie?

Nie, nie musisz ponownie niczego wysyłać, ponieważ obywatele RP którzy zgłosili się do spisu wyborców 10 maja 2020 r. w obwodowych komisjach wyborczych w Niemczech i chcą głosować w tegorocznych wyborach, muszą zgłosić chęć udziału w głosowaniu korespondencyjnym najpóźniej do wtorku 16 czerwca 2020 r. W innym przypadku możesz zostać wykreślony z listy wyborców.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ NA LISTĘ WYBORCÓW 10 MAJA

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZGŁOSIŁY SIĘ NA LISTĘ WYBORCÓW 10 MAJA 

UWAGA DLA POLAKÓW: Nie ma Cię na liście wyborców gdy wybory miały się odbyć 10 maja? Pospiesz się, bo zgłoszenia do głosowania są przyjmowane tylko do poniedziałku 15 czerwca.

Co w przypadku, gdy chcę oddać głos w II turze wyborów, ale w pierwszej nie brałem/am udziału?

Jeśli nie udało Ci się dokonać zgłoszenia do poniedziałku 15 czerwca br., to po pierwszym dniu gdy ogłoszona zostanie II tura, masz czas na nowe zgłoszenie do 29 czerwca, do godziny 24:00.

> Głosowanie na Prezydenta Polski w Niemczech. MSZ podało dwie daty wyborów

Zdjęcie: 123rf.com, źródło: gov.pl/web/niemcy/wybory-2020

Informacje o publikacji
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie